fredag, oktober 24, 2008

Tillsynen över FRA fungerar inte

Ett fundament i den nya FRA-lagen och alliansens överenskommelse är att det ska finnas fristånde organ som granskar FRA:s verksamhet, Datainspektionen och Försvarets Underrättelsenämnd. Den nya underättelsedomstolen kommer endast vara en tillståndsmyndighet och inte en granskningsmyndighet som utövar tillsyn. Det är därför avgörande att vi har förtroende för att Datainspektionen och Försvarets Underrättelsenämnd utför sina respektive uppdrag. Detta förtroende naggades i kanten idag. Mn bild av att FRA i alltför hög grad står fri från kontroll av fristående organ har förstärkts.

1. SVT avslöjar FRAs övervakning och lagring av vanliga svenskars kommunikation
Den 16 juni 2008 avslöjade SVT Rapport efter en FRA-läcka och med stöd av interna dokument från FRA följande.

Svenskarnas telefonsamtal och datakontakter har enligt Rapports källor samlats in och lagrats i runt tio år. FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson säger att materialet lagrats men att det rensas ut efter 18 månader.

Informationen lagras i trafikdatabasen Titan och gäller information om vem som talat med vem, inte innehållet.

En version på hemsidan
FRA har hela tiden velat ge sken av att man inte sparar några större informationsmängder. Sedan förra våren berättar FRA för allmänheten på sin hemsida hur arbetet går till.

Bland annat skriver FRA att "den tillgängliga kommunikationen filtreras i realtid, vilket innebär att den absoluta merparten av trafiken aldrig lagras."

Annan bild i hemligt dokument
Men en FRA-anställd har i ett hemligt internt dokument frågat cheferna varför det står så på webben - man arbetar ju visst på det viset. Man lagrar ju och inte bara lite. Enligt den anställde lagras "stora mängder information som sedan söks igenom."

Vad den anställde frågar om, och som FRA inte säger i klartext, är att FRA fångar in och sparar omfattande mängder trafikdata om vem som kontaktar vem, när, var och hur via fasta telefoner, mobiler, sms, mejl, datorer med IP-nummer och så vidare.
I FRAs eget dokument (fråga 5) kan vi läsa.

FRA arbetar på så sätt att all tillgänglig kommunikation lagras. I efterhand görs sökningar i den trafiken ... Vi är mycket angelägna om att använda trafikdata även i framtiden. Med ökad framtida användning av kryptering och med ständigt ökande trafikvolymer ökar också trafikbearbetningens styrkor i förhållande till den klassiska icke-militära innehållsbearbetningen.
Datainspektionens tidigare tillsynsärende har inte omfattat denna massiva insamling av information om vanliga svenskars kommunikation.

2. Svaret från Datainspektionen
Därför skrev jag en anmälan till Datainspektionen, vilket jag kommenterat här, här och här. Nu har jag fått ett svar på min anmälan.

Svar på ditt klagomål mot Försvarets radioanstalt
Datainspektionen har mottagit klagomål från dig angående behandling av personuppgifter hos Försvarets radioanstalt (FRA). Datainspektionen kommer inte att vidta någon åtgärd nu med anledning av ditt klagomål.

Datainspektionen tar emot och handlägger ett stort antal klagomål från enskilda. Klagomålen leder i en del fall till att vi inleder tillsyn. Vi prövar dock självständigt om vi ska inleda tillsyn och på vilket sätt den ska bedrivas. Datainspektionen har nyligen avslutat ett tillsynsärende avseende FRA:s personuppgiftsbehandling med anledning av andra klagomål.

I samband med att lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
beslutades, uttalades att Datainspektionen skulle komma att ges ett särskilt
uppdrag att följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv fram till
2011. Datainspektionen utgår därför ifrån att ytterligare bevakning av personuppgiftsbehandlingen hos FRA kan komma att ske under 2009 och 2010. De uppgifter som du framfört kan komma att beaktas inom ramen för denna verksamhet.

Med detta svar avslutas ärende.

Elisabeth Wallin
Datainspektionen verkar alltså inte finna uppgiften att FRA samlat in och lagrat information om vanliga svenskars kommunikation särskilt allvarlig. Försvarets Underrättelsenämnd har till synes inte heller reagerat på denna verksamhet. Efter årsskiftet har riksdagen gjort allt detta lagligt. Det är nu vi hade behövt en seriös granskning av FRAs verksamhet om myndighetens förtroende på något sätt ska kunna återupprättas.

3. Förtroendet för FRAs verksamhet och tillsynen över denna saknas
Är det meningen att vi ska acceptera åratal av övervakning av vanliga svenskar utan lagstöd eller effektiv tillsyn? Att Datainspektionen och Försvarets Underrättelsenämnd verkar bortse från SVT Rapports avslöjande är oroväckande. Om tillsynen över FRA inte fungerar är den enda rimliga slutsatsen att myndighetens signalspaning mot kommunikation måste läggas ner.

12 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

På min blogg finns nu ett intressant inlägg där Hans Lindblad avslöjar hur Jan Björklund på felaktiga grunder åberopade honom inför partigruppen.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/hans-lindblad-fra-fresprkare-har-ett.html

Mark Klamberg sa...

Det var intressant och värdefull information, men jag blir tyvärr inte förvånad över sakernas tillstånd.

Tomas Mattsson sa...

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Jag börjar närma mig övertygelsen att politiker och "tillsynsmyndigheter" inte förstår kraften i mjukvaran-trafikdatabas-vapnet. Vari består denna kraft? Jag tror rätt ord är bekvämlighet. Med mjukvaran-trafikdatabas-vapnet kommer man att online kunna plocka fram enskildas sociogram. Kommer man att kunna motstå den frestelsen? Det förgångna och människans eviga smärta och lust ger det entydiga svaret NEJ på den frågan.

Betänk att man tänker sig att tillämpa mjukvaran-trafikdatabas-vapnet i hela den industrialiserade världen. Av sin egen smärta och lust utsätter man hela befolkningen för smärta, kalla detta för övervakningssmärta, och denna konstanta övervakningssmärta blir till sist explosiv. Så mjukvaran-trafikdatabas-vapnet kommer att motverka sitt eget syfte och leda fram till en nedåtgående och djävulsk smärt- och lustspiral.

Därför är det enda rimliga, att nu totalförbjuda mjukvaran-trafikdatabas-vapnet!

Anonym sa...

På Hax blogg refereras Camilla Linbergs framträdan på Frihets Fronten. Hon tycks ha gett upp i FRA-frågan och accepterar nu att staten massavlyssnar oss bara det inte kallas massavlyssning.

Är det så illa?

Hur är det med Birgitta är hon beredd att kämpa vidare. Hon skall veta att hon har mitt fulla stöd i så fall.

Anonym sa...

Om Datainspektionen på allvar började gräva i FRA så skulle Datainspektionen utan dröjsmål "omorganiseras" eller "effektiviseras" genom samgående i annan organisation/myndighet.

Datainspektionen kan göra små markeringar, men definitivt inte mer när det gäller FRA. Det står nämligen mycket mer på spel här än vad Datainspektionen kan tillåtas störa och peta i:

1) internationella säkerhetsavtal (bl a med Homeland Security),

2) vidareslussning av sk rådata till de länder Sverige har säkerhetssamarbetsavtal med,

3) de mångåriga arkiven (handlingar, sociogram, övriga data)

Därför blev svaret som det blev till dig.


/Erik S

Anonym sa...

På Fores-seminariet med Bratt för ett par veckor sedan sa han att FUN med militärhöken Anders Björk (m) som ordförande explicit INTE ville veta vad FRA och MUST höll på med.

Och även om FUN skulle få en tuff ordförande (t.ex. Hirschfeldt som var ordf. för Tsunamikommissionen) saknar FUN egna utredningsresurser.

Motsvarande organ i Tyskland är helt oberoende i förhållande till Spionbyråkratierna, har egna utredningsresurser samt HAR RÄTT ATT FÖRHÖRA HÖGA CHEFER UNDER ED !!!

Det är vad som behövs i Sverige.


PS. Och inte bara ur ett anti-FRA-aktivistperspektiv. Om allmänhetens förtroende någonsin ska återupprättas för FRA måste det till tydlig symbolpolitik om att FRA minsann ska granskas hårt.

Mark Klamberg sa...

Jag har läst mig till att FUN ska få ett utbyggt kansli med den nya lagen. Känns viktigt att rätt folk sitter i FUN när vi får denna lag.

jenku sa...

På tal om Tyskland så skulle en studieresa dit vara nyttig för vissa svenska politker. Där har just regeringspartiets inrikespolitiska talesman i en helt anna fråga fällt det tänkvärda yttrandet "man behöver inte införa allt som är tekniskt möjligt".

Något att lära av?

Tomas Mattsson sa...

Jag citerar min husfilosof: "Och då er själ blir stor, så blir den övermodig, och i er upphöjdhet är elakhet. Ja, jag känner er nog! I elakheten möts det övermodiga och det svaga. Men de missförstår varandra. Jag känner er nog!"

Och det missförståndet heter mjukvaran-trafikdatabas-vapnet.

jenku, den tyske politikern som du citerar tycks stå med båda fötterna på jorden.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag vet inte vad Camilla sa och kan inte tolka vad hon sa på Frihetsfronten.
Det är i o f sig möjligt att hon, o andra FRA-kritiker funnit att det inte är möjligt f n att angripa FRA-lagen på det sätt vi hittills gjort.
Däremot vet jag - vilket redovisats - att både hon och Birgitta söker andra vägar att komma fram betr stärkningar av den personliga integriteten. De bör vi både observera och stödja. Samtidigt som vi håller fast vid vårt motstånd mot FRA-lagen i sig.

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/kolla-vad-det-betyder-fr-integriteten.html

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/strimmor-av-ljus-betr-integriteten.html

Fredrik sa...

Överenskommelsen den 18 juni innehöll ett krav på att FRA:s tidigare verksamhet skulle granskas. Det verkar som om många har glömt detta, inklusive regeringen.

Fredrick Federley tog upp saken med försvarsministern i kammaren den 16 oktober. Tolgfors förklarade då att någon utredning "inte är aktuell".

Jag har nu frågat Federley hur centern kommer att agera, när försvarsministern inte längre står fast vid överenskommelsen. Väntar på svar.

Så här sa Annie Johansson i kammaren den 17 juni:

Det finns vissa ståndpunkter som är helt grundläggande och viktiga att allvarligt överväga och som vi också efter Fredrik Federleys anförande har talat om utanför kammarens sal.

Det handlar om att tillsätta en kommission eller liknande som ser över FRA:s tidigare verksamhet och hur den har inkräktat på den enskildes grundläggande rättighet till privatliv.


I replikskiftet med Mehmet Kaplan sa Annie också:

Det finns i dag ett papper som förmodligen kommer att finnas i försvarsutskottet i morgon om förslaget återremitteras.

/---/

Det är viktigt för mig att säga att en del i det förslag som finns på det papper som jag redogjorde för innebär att man ska granska den verksamhet som har skett i FRA. Det är alldeles grundläggande för att se om det har gjorts övertramp av den personliga integriteten.

Fredrik sa...

Ett tillägg:

Så här skrev Annie Johansson om överenskommelsen på sin blogg den 18 juni:

Utöver detta har regeringen själv tagit initiativ till en utredning om vad som egentligen sker på FRA och hur det står till med de uppgifter om olaglig lagring av uppgifter som vi sett i media den sista tiden. Det är också en avgörande punkt.