söndag, oktober 26, 2008

Är detta en rättsstat?

Fredrik, en kommentator till denna blogg lyfta en viktig aspekt kring den bristande tillsynen av FRA. Jag lägger upp hans kommentar med tillägg av ett citat från Fredrick Federley den 16 oktober. Nedanstående gäller SVT Rapports avslöjande att FRA under tio års tid samlat in och lagrat information om vanliga svenskars telefonsamtal och datakontakter. Varken regeringen, Datainspektionen eller Försvarets Underrättelsenämnd har tagit tag i detta.

Överenskommelsen den 18 juni innehöll ett krav på att FRA:s tidigare verksamhet skulle granskas. Det verkar som om många har glömt detta, inklusive regeringen.

Så här sa Annie Johansson i kammaren den 17 juni:

Det finns vissa ståndpunkter som är helt grundläggande och viktiga att allvarligt överväga och som vi också efter Fredrik Federleys anförande har talat om utanför kammarens sal.

Det handlar om att tillsätta en kommission eller liknande som ser över FRA:s tidigare verksamhet och hur den har inkräktat på den enskildes grundläggande rättighet till privatliv.

I replikskiftet med Mehmet Kaplan sa Annie också:

Det finns i dag ett papper som förmodligen kommer att finnas i försvarsutskottet i morgon om förslaget återremitteras.
/---/
Det är viktigt för mig att säga att en del i det förslag som finns på det papper som jag redogjorde för innebär att man ska granska den verksamhet som har skett i FRA. Det är alldeles grundläggande för att se om det har gjorts övertramp av den personliga integriteten.

Så här skrev Annie Johansson om överenskommelsen på sin blogg den 18 juni:

Utöver detta har regeringen själv tagit initiativ till en utredning om vad som egentligen sker på FRA och hur det står till med de uppgifter om olaglig lagring av uppgifter som vi sett i media den sista tiden. Det är också en avgörande punkt.

Fredrick Federley tog upp saken med försvarsministern i kammaren den 16 oktober:

Det har förekommit en del uppgifter, sanna eller osanna anklagelser, om att FRA historiskt har agerat på ett felaktigt sätt. I kammardebatten som vi hade precis före avslutningen i våras framförde jag ett önskemål till regeringen om en översyn av vad FRA har gjort historiskt. Jag undrar om regeringen avser att tillsätta en utredning eller en översyn på något sätt.

Tolgfors förklarade då följande.

Det är inte aktuellt

Jag har nu frågat Federley hur centern kommer att agera, när försvarsministern inte längre står fast vid överenskommelsen. Väntar på svar.

Först lovar man utreda övertrampen för att dagen därefter legalisera samma övertramp. Fyra månader senare kommer beskedet att övertrampen inte ska utredas. Är detta en rättsstat? Är detta en fungerande demokrati?

11 kommentarer:

Anonym sa...

Nej, på båda frågorna. Så regeringsoduglig är denna regering, regeringsmakten innehas uppenbarligen av någon annan, som svenska folket defenitivt inte röstat på.

/ --

Anonym sa...

Den här modellen har tydligen, blivit en vana hos den sittande Regeringen.

Hur denna konstanta snömos kablas ut, får fortsätta utan större respons. Vare sig i media eller i riksdagen, är direkt skämmigt.

Nu är det ett defakto demokrati haveri!!
Den demokratiska staten, har ur alla perspektiv slutat fungera.

Säger som anonym: "[...]regeringsmakten innehas uppenbarligen av någon annan[...]".

Dennis Nilsson sa...

Makten korrumperar även den mest godes omdöme.

I den amerikanska konstitutionen finns det tips till medborgarna, vad de skall göra ifall sådan situation uppkommer.

Vi får dock hoppas att vi människor är med civiliserade än djuren i vår omgivning.

Har vi begåvats med intelligens och förstånd så är det dags att damma av den nu.

jenku sa...

Jag har funderat på det redan tidigare när du skrev om datainspektionens svar på din anmälan. Det finns helt enkelt inget att göra så länge det inte finns en möjlighet för medborgare att stämma regeringen eller myndigheter när de bryter mot lagen.
Det behövs en författningsdomstol. Alternativet om det fortsätter så här i det långa loppet är ju att folk börjar fundera på revolution...

Anonym sa...

En förklaring till regeringens ovilja finns i en artikel i GP med Wilhelm Agrell, FRA har fått tillstånd från regeringen utan riksdagens vetskap.

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=436304

Anonym sa...

Mark;

Uräkta drift i ämnet men fildelningsdebatten-kommenterarerna var så många och långa att denna kommentar skulle ha "dränkts" där tror jag.

Så: Bloggaren Christermagister hade en lång "kommentardebatt" tidigare i höst som kan vara av intresse att läsa för dig / andra:

Skitfildelare

Anonym sa...

Frendo har gjort en utmärkt sammanställning, där bl.a. Anders Björcks uttalanden ställs mot Ingvar Åkessons. Det framstår som solklart att FRA:s verksamhet aldrig har granskats på djupet.

Leo sa...

FRA-frågan har väl, om något, lärt oss svaret på båda frågorna.... Tyvärr.

Anonym sa...

Mark, Jag måste erkänna att jag missat eller glömt detta, det var bra att du tog upp det.

Unknown sa...

Är detta en rättsstat?
Svar: NEJ!
Är detta en fungerande demokrati?
Svar: NEJ!

/satmaran

Fredrik sa...

Nu har Fredrick Federley kommenterat detta i en bloggpost.