måndag, oktober 13, 2008

Ska privata företag få tillgång till våra datakontakter?

Regeringen har i dagarna presenterat lagt fram förslag om "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område", på vanlig svenska handlar det om att privata företag ska få tillgång till våra datakontakter. Idag kan polisen inte få tillgång till våra datakontakter i sin jakt på småskaliga fildelare. Regeringens förslag innebär att företag får denna rätt som vi inte vill ge polisen. Är detta framtidens sätt att göra oss medborgare laglydiga: privata utredningar och civilrättsliga skadeståndsprocesser? Jag är skeptisk. Om lagöverträdelser begås och det behövs tvångsmedel för att utreda saken, låt polisen göra detta.

Regeringen hänvisar till att EU tvingar oss till detta. HAX och Christian Engström uppmärksammar

att EG-domstolen har beslutat att det är upp till varje medlemsland att besluta om detta direktiv skall bli lag eller inte. Sverige behöver alltså inte alls införa denna lag.
Mycket riktigt kan man läsa följande i den aktuella domen.

Community law does not require the Member States, in order to ensure the effective protection of copyright, to lay down an obligation to disclose personal data in the context of civil proceedings
Regeringen kan alltså inte gömma sig bakom EU i denna fråga, utan regeringen måste argumentera för sin ståndpunkt. Läs även vad Rick Falkvinge och riksdagsledamoten Karl Sigfrid skriver.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Reinfeldt groda: http://www.youtube.com/watch?v=PdvHz4camx8

Anonym sa...

Till anonym: Det är väl inte konstigt att nyanlända flyktingar från USA:s krig och tortyr behöver socialbidrag? Men så småningom kan även dessa individer antingen återvända hem eller bidra konstruktivt till det svenska samhället. Inget att hetsa upp sig över alltså, om man inte är rasist förstås.

cnab sa...

Privatägda, kommersiella företag ska alltså enligt regeringens lagrådsförslag få arbeta helt legalt med att med hot mot IP-leverantörer och enskilda individer som vapen få samla in uppgifter om enskilda medborgares liv, leverne och åsikter, d.v.s. exakt det som IB en gång i tiden sysslade med illegalt. Och dessutom med större möjligheter till detta än vad svenska polis har vid brottsbekämpning! Tror ansvariga politiker att det svenska folket är fullstäniga idioter och acceperar vilka dumheter som helst? Ledsen över att i sådana fall göra den politiska majoriteten besviken för den här medborgaren gör det inte. Frainfeldt & CO - välj er ett nytt folk!

Kommer förslaget att passera det politiskt tillsatta och icke självständiga lagrådet understryker det nödvändigheten med en politiskt fristående Konstitutionsdomstol som kan ställa politiker i riksdag och regering till ansvar för brott mot grundlag och internationella konventioner om mänskliga fri- och rättighter, t.ex. i FRA- och IPRED-frågan. Och inte bara lagföra politiker för övrigt, utan självfallet även byråkrater och tjänstemän som inte respekterar landets konstitution. Det demokratiska statsskicket kräver detta.

Lars-Erick Forsgren sa...

Det är alltså dags att ställa frågor till de enskilda ledamöterna om detta ämne också.

Jag har hittills inte haft tid att sätta mig in i detta så noga. Men nu verkar det allt vara nya skandaler på gång. Skandalöst ur integritets och RÄTTSSÄKERHETSsynpunkt.

Och detta kan röstas igenom av en majoritet som inte sätter sig in i frågan. Precis som den inte satte sig in i FRA-frågan.

Någon antydde att detta är en avledningsmanöver. Kanske - kanske inte.
Möjligt att det faktiskt är så att det kommit in fel personer i regeringen, som är lättpåverkade till förmån för mörkermän som bara vill ha lagar som gynnar dem själva.

Alltså, en ideologiskt svag regerings, som styrs av byråkrater och lobbyister, och en okunnig riksdag!

Tänk om riksdagen kunde slå oss med häpnad och med kraft avslå detta.
Det skulle inte få oss att förlåta dess missgrepp med FRA-lagen. Men ändå i någon mån ge oss ett hopp om att den inte somnat in helt.

Anonym sa...

Det är dags att ställa frågor till remissinstanserna!

Regeringen kan ju lugnt luta sig tillbaka och hävda att det är lugnt eftersom remissinstanserna tycker det är ok. Vilket inte är så konstigt då majoriteten är bolag och organisationer som är vettskrämda för nätet.

Låt mig ta BLF (Bildleverantörernas Förening) remissvar:
"BLF tillstyrker förslaget och ser därför med stor tillfredsställelse fram emot ett
genomförande av direktiv 2004/48/EG och att de civilrättsliga sanktionerna skall hamna mer
i enlighet med de sanktioner som förekommer i Europa i övrigt. Det är viktigt att
upphovsmannen skall kunna leva på sin verksamhet och inte utnyttjas ohämmat av andra."

Så... Ställ frågor där med. Man hittar alla remissinstanser i bilaga 4 i pdf'en.

Christian sa...

Är någon förvånad?
Vänta bara tills dess att hela "paketet" är igenomfört så ska vi se hur pass stor roll det "globalekonomiska kollektivet" har i genomdrivandet av dessa lagar.

"Vad som återstår är kampen om den nakna makten, om den animaliska fördelen i sig. Om innan dess t.o.m. den till synes mest idéfattiga makten ändå på något vis tjänade idén, så är under civilisationens sena skede den mest övertygande idén blott en mask för rent djuriska maktintressen."
Oswald Spengler