söndag, november 09, 2008

Tillbaka till den 18 juni 2008

SvD rapporterar att den nya underrättelsedomstolen degraderats till "domstolsliknande nämnd". Det var samma sak som riksdagen beställde den 18 juni 2008. Redan för en månad sedan skrev jag att underättelsedomstolen var samma sak med nytt namn och att överenskommelsen den 25 september 2008 inte innebär någon reell förändring. För mig spelar namnet mindre roll eftersom FRAs verksamhet i huvudsak kommer förbli opåverkad av alliansöverenskommelsen den 25 september 2008. Regeringen har försökt sälja in samma sak två gånger och vid det andra tillfället gick det hem.

Johan Westerholm uppmärksammar det faktum att FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson vill att FRA ska kunna signalspana utan domstolstillstånd om det är fara i dröjsmål. Westerholm påpekar mycket riktigt att FRA håller på att glida över från sin roll som leverantör av strategisk signalspaning till taktisk och operativ signalspaning. Då handlar det inte om att enbart identifiera abstrakta företeelser utan även om spaning på individer, vilket Sten Tolgfors (m) ständigt förnekar trots att lagen och förarbetena säger någonting annat. Här visar ett företag upp hur det kan gå till, vilket visar vilka möjligheter för kontroll som detta system skapar.

19 kommentarer:

Tomas Mattsson sa...

Jag tycker Ingvar Åkesson utgör ett utmärkt sanningsvittne över en politisk kultur som har tappat känslan för representantskapet och som på ett arrogant sätt demonstrerar sin vilja till makt.

Bara för att någonting är tekniskt möjligt, så ska det uppenbarligen genomföras till varje pris. Denna politiska kultur äger inte den nödvändiga integritet som kunde vägleda och förhindra att denna massiva kontrollverksamhet (FRA) blir verklighet.

Jag tänker inte skylla på den tekniska utvecklingen, utan jag anser att hela ansvaret för den tekniska tillämpningen vilar på människan. Vilka perspektiv öppnas inte av kombinationen brist på politisk integritet och teknik?

Det exempel som Mark exemplifierar med i detta inlägg är ju i och för sig ett verkligt kontrollmonster som system, men det kommer förmodligen, det är ett fullständigt rimligt antagande, inte att stanna med detta med ledning av vad vi hittills har fått erfara av kombinationen politisk nihilism och teknisk utveckling.

Anonym sa...

25 oktober väl?

Anonym sa...

25 oktober väl?

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Det ska vara den 25 september!

Anonym sa...

Men du har ju missuppfattat.

Den 1 januari 2009 träder den "gamla" FRA-lagen i kraft. Enligt den är det en domstolsliknande nämnd som ska pröva tillståndsfrågor.

Den domstol du pratar om som "presenterades" den 25 september kan givetvis inte införas förrän riksdagen har klubbat igenom tilläggspropositionen.

Det är alltså ingen förändring från domstol till domstolsliknande nämnd.

Anonym sa...

Anonym:

1) Nämd eller domstol är ju bara olika namn för samma sak.

2) Det finns ingen lag klubbad på ens denna semantiska ändring.

3) Det är klart tveksamt om det kommer att klubbas någon lag på 25 septemberöverenskommelsen eftersom den troligen endast var ett taktiskt spel för gallerierna (inte för att det spelar någon egentlig roll då något ökat integritetsskydd kommer att skapas).

4) Är det inte troligt att samma skyndsamhetsklausul som ger FRA rätt att spana innan nämndens godkännande kommer att gälla lika då den byter namn till domstol?'

5) Vågar man inte ens skriva signatur är man antingen feg eller bloggtroll.

Anonym sa...

Svenskbladet rapporterar om FRA-lagen

http://www.svenskbladet.se/politik/index.php?alias=fra_lagen_i_ny_forbattrad_version.html

Anonym sa...

PDFen i din sista länk är rätt underhållande Särskilt sista sidan där man döljt innehållet med en text för att dölja Vincent Barrys mobilnummer och email.

Dock kan man markera texten på den sidan och läsa det dolda. En komisk detalj tycker jag nog.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Den domstolsliknande nämnden kommer inte att införas den 1 januari 2008. Den fanns inte med i lagen som antogs den 18 juni 2008 utan den fanns med i den beställning som riksdagen gav regeringen att utreda. Det var alltså ett paket. Den 25 september 2008 fullföljde regeringen och den domstolsliknande nämnden döptes om till underättelsedomstol. Nu är Ingvar Åkesson ute och använder begreppet domstolsliknande nämnd vilket visar att det är samma sak.

Anonym sa...

Hejsan,
Nu är det så¨att jag har 2 tävlingar på min blogg där man kan tävla om att vinna
Tomb Raider Underworld och Tv-serie boxar som The Oc ( komplett )
Gå gärna in och titta och var med och tävla om du vill ( det kostar inget )
Ha en trevlig måndag !! http://tomiic.se

Anonym sa...

Mark,

Återigen, inte korrekt.

"De beslut som skall fattas av tillståndsmyndigheten är av sådan karaktär och betydelse att myndigheten bör ha en domstolsliknande sammansättning. Av samma skäl bör det, i enlighet med vad Lagrådet har föror-
dat, redan i lagen finnas uppgifter om tillståndsfunktionens sammansättning. Regeringen anser därför att det i lagen skall anges att ordföranden
och dennes ersättare skall vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter skall utses bland personer som föreslagits av partigrupperna i
riksdagen. För att markera tillståndsfunktionens oberoende och självständighet bör ledamöterna förordnas för perioder om minst fyra år. Detta bör också framgå av lagen."
(prop s 101)

Se vidare signalspaningslag 6 §

Och det har betydelse om det är en domstolsliknande nämnd eller domstol. Och inget tyder i vart fall i dagsläget på att det inte ska bli en domstol.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
I propositionen så var det FUN som skulle stå för tillståndsprövning. I överenskommelsen den 17 juni 2008 mellan regeringen och Federley skulle en särskild domstolsliknande nämnd skapas som ej var FUN. Enligt propositionen skulle FUN stå både för tillståndprövning och tillsyn. Med uppgörelsen den 17 juni 2008 och beställningen till regeringen splittrade man så att två olika organ skulle sköta detta.

Det framgår av den förnyade behandlingen den 18 juni 2008 av betänkande 2007/08:FöU15, sidorna 2, 8 och 16.

Anonym,
En sak till. Du behöver inte röja din identitet, men för att hålla reda på alla anonyma inlägg så får du gärna välja valfri signatur.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Det kan vara svårt att hålla reda på alla turer, men jag har följt denna fråga på väldigt nära håll. Det är uppenbart för mig att överenskommelsen den 25 september innebär marginella förändringar i förhållande till den överenskommelse som Frederley och Tolgfors presenterade den 17 juni.

Samma dag som överenskommelsen av den 25 september presenterades, var jag i Lund och debatterade FRA-lagen med Allan Widman, folkpartiets företrädare i försvarsutskottet och FRA-frågan. Han sa att överenskommelsen den 25 september inte var en substantiell förändring utan bara en precisering av den lag och överenskommelse som riksdagsmajoriteten röstat ja till den 18 juni 2008. I detta hänseende instämmer jag helt med Allan Widmans ståndpunkt.

Anonym sa...

ConnyT skriver i en kommentar på Marys blogg:
Är det jag som har tappat bort en "pusselbit". Jag hade fattat det som att FRA INTE skulle få tillgång till trafiken utan domstolsbeslut. Hur kan man börja spana innan beslutet om man inte har tillgång till trafiken? Hur kan man byteshandla med trafik som man inte har? Eller är det helt självklart att även detta bara var dimridåer och man kommer ha tillgång till alla trafik om man vill....!?

Mark Klamberg sa...

Tor,
Jag har skrivit om detta tidigare, men frågan är likväl motiverad då regeringen försökt att dölja vad förslaget innebär.

Domstolen kommer att lämna tillstånd, men domstolens ledamöter kommer inte att stå nere i datahallarna eller programmera vilken information ska inhämtas. Det blir FRAs tjänstemän som gör det. Med andra ord, domstolen kommer juridiskt att förfoga över samverksanspunkterna, men de kommer fysiskt att kontrolleras av FRA. Ett alternativ vore att skapa ytterligare en myndighet under domstolen som enbart ansvarade för samverkanspunkterna, ett slags "dubbel-FRA". Jag ser ingen större vinster med det då detta dubbel-FRA förmodligen kommer att sitta i samma lokaler som FRA och bestå av tidigare FRA-anställda.

Lars-Erick Forsgren sa...

Så kom myglet upp till ytan igen. Det är bra.
Öppenhet hör hemma i en demokrati,
FRA och dess supporters verkar inte trivas i ett öppet klimat.
Då ska de inte heller få chansen att vara demokratins dödgrävare.

Kan inte någon väcka någon ledande politiker inom Alliansen? Har de kidnappats av FRA-kramarna?
Vi har sökt föra en dialog, belevat och verserat, men ingen lyssnar. En del hör oss, men utan att lyssna.
Det blir ingen dialog. Ingen prövning av fakta och sakskäl.

Än den gång - vart tog demokratin vägen?

Lars-Erick Forsgren sa...

Lasse, ja svenskbladets artikel var vass satir. Eller var det "bara" satir?
Verkligheten syns överträffa dikten i denns soppa.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Jag har nu även läst intervjun i Sveriges radio och pressmeddelande från FRA. Ser där att Ingvar Åkesson uttalar sig om lagen som träder ikraft efter den 1 januari 2009 och inte alliansöverenskommelsen.

Detta har ju skapat en del förvirring, men det får regeringen svara för eftersom de väljer att införa lagen den 1 januari 2009 utan de 15 punkterna.

Anonym sa...

Mark,

Ok, bra.

Håller dock med dig angående förvirringen.

Och på din begäran avslutar jag med en signatur.

O