tisdag, november 04, 2008

Tolgfors fortsätter mörka registreringen av svenskar

Artikel publicerad av Expressen Debatt den 4 november 2008

Tolgfors fortsätter mörka registreringen av svenskar
Centerns krav på att FRAs verksamhet ska utredas historiskt måste hanteras seriöst. Tvärtemot vad försvarsminister Sten Tolgfors (m) låter påskina så har Datainspektionen inte granskat uppgifterna om att FRA samlat in och lagrat svenskars telefonsamtal och datakontakter i massiv omfattning.

Centerns krav på att FRA:s verksamhet ska utredas historiskt måste hanteras seriöst. Tvärtemot vad försvarsminister Sten Tolgfors (m) låter påskina så har Datainspektionen inte granskat uppgifterna om att FRA samlat in och lagrat svenskars telefonsamtal och datakontakter i massiv omfattning.

Datainspektionen avslutade den 14 oktober 2008 sin tillsyn beträffande en lista över 103 vanliga svenskar som varit föremål för FRAs signalspaning och som FRA lämnat till Säkerhetspolisen. Datainspektionen framförde kritik mot FRAs rutiner ifråga om bevarande av uppgifter i underrättelserapporter som i praktiken innebär att personuppgifter i sådana uppgiftssamlingar inte gallras vilket skulle strida mot lagstiftarens intentioner. Sten Tolgfors (m) tolkar detta som att Datainspektionen funnit att FRA agerat i enlighet med lagstiftningen och vidare utredning inte behövs.

Datainspektionen har dock valt att avstå från att utreda uppgifter om att FRA samlat in och lagrat alla tillgängliga telefonsamtal och datakontakter, även mellan vanliga svenskar.

SVT Rapport berättade den 16 juni 2008 om hur svenskars telefonsamtal och datakontakter samlats in och lagrats i runt tio år. Med hjälp av en läcka inom FRA och ett internt dokument framkom det att FRA fångat in och sparat omfattande mängder trafikdata om vem som kontaktar vem, när, var och hur via fasta telefoner, mobiler, sms, mejl, datorer med IP-nummer och så vidare.

Insamling av trafikdata kan i vissa fall vara mer känsligt än avlyssning av telefonsamtal eller genomläsning av mejl. Föreställ er att ett av de politiska partierna i Sverige gör ett medlemsutskick via mail. Innehållet i detta meddelande är ganska harmlöst, men uppgifter om vem som mottar meddelandet är naturligtvis känsliga. Det enda skyddet vi har är en lag fylld med undantagsbestämmelser och en förhoppning om att tillsynen mot FRA fungerar.

Sten Tolgfors (m) har tydligt visat vad han anser om tillsyn och utredning av FRA:s verksamhet genom sin mörkläggning av saken. Riksdagsledamoten Annie Johansson (c) tog den 17 juni 2008 upp avslöjandet i riksdagsdebatten om FRA-lagen och hennes stöd för lagen verkade ha byggt på att uppgifterna skulle bli föremål för en utredning. Någon utredning påbörjades ej under sommaren.

När det den 4 september 2008 framkom att Datainspektionen i sin tillsyn inte skulle utreda SVT Rapports uppgifter valde jag samma dag att anmäla FRAs registrering av vanliga svenskars kommunikation till Datainspektionen. Riksdagsledamoten Fredrik Federley (c) tog upp saken på nytt i riksdagskammaren den 16 oktober 2008.Försvarsminister Sten Tolgfors (m) svarade då att det inte är aktuellt med någon utredning. En dryg vecka senare lämnar Datainspektionen ett skriftligt besked att myndigheten ej ska utreda SVT Rapports uppgifter med reservationen att det kanske ska genomföras någon gång i framtiden.

Detta är inte tillräckligt. Riksdagen borde ha haft en sådan utredning redan före sitt beslut i juni och absolut inte senare än när riksdagen under vintern ska behandla ändringarna i FRA-lagen. Därför är det väldigt besvärande för regeringen att Sten Tolgfors (m) än en gång avvisar att FRAs verksamhet utreds historiskt.

Skälen för en skyndsam handläggning är uppenbara. Med riksdagens beslut den 18 juni 2008 har riksdagen legaliserat denna massiva inhämtning av trafikdata. Det framgår av FRAs egna dokument att myndigheten avser att fortsätta samla in all tillgänglig trafikdata efter antagandet av FRA-lagen. Skillnaden mot den tidigare inhämtningen från etern är att FRA med den nya lagstiftningen kommer att ha tillgång till all trafikdata från den betydligt mer omfattande kabeltrafiken. Begränsning av inhämtning för vissa specificerade ändamål, till exempel yttre militära hot, terrorism och hot mot infrastruktur, avser enligt den antagna lagstiftningen framförallt innehållsdata, alltså meddelandets ljud eller text.

Införandet av en underrättelsedomstol medför förvisso en tillståndprövning, men lagen och alliansens överenskommelse medför inga begränsningar vad avser inhämtning av trafikdata. Det finns förvisso en punkt i alliansöverenskommelsen som anger att trafikdata ska förstöras efter ett år, men under denna tid kommer FRA att kunna inhämta ny trafikdata. Det är alltså ingen verklig förändring. Med försvarsministerns mörkläggning finns en risk att nämnda omständigheter inte har kommit samtliga av alliansens riksdagsledamöter till del.

Det är olyckligt att regeringen och de organ som ska utöva tillsyn mot FRA verkar acceptera att myndigheten under i tio år lagrat svenskars telefonsamtal och datakontakter i massiv omfattning. Hur ska allmänheten under sådana omständigheter kunna ha förtroende för ett FRA som nästa år även kommer att få tillgång till kabeltrafik? En utredning enligt centerns förslag bör omedelbart genomföras om regeringen med trovärdighet ska kunna hävda att formerna för svensk underrättelsetjänst står under effektiv parlamentarisk reglering och kontroll.

Mark Klamberg är doktorand i juridik vid Stockholms universitet. Han bloggar på klamberg.blogspot.com.

Bloggar
Mitt-i-steget, Politruck, Satmaran, Opassande, Anders Widén, Peace-Love-and-Capitalism, Motpol, Farmorgun, MinaModerataKarameller, Farmorgun, ProjektPåRiktigt, Tankar-från-rooten, Ankersjö

12 kommentarer:

Anonym sa...

"Det är olyckligt att regeringen och de organ som ska utöva tillsyn mot FRA verkar acceptera att myndigheten under i tio år lagrat svenskars telefonsamtal och datakontakter i massiv omfattning."

Olyckligt är inte det ord jag skulle använda.

Beträffande förtroende för FRA så är det för sent, det har Åkesson grusat för länge sedan.

Vad som återstår som jag ser det är alla får skydda sig efter bästa förmåga för all övervakning.

Jag har varit motståndare från början men börjar nu ge upp. Alliansen verkar inte dra sig för något.

Jag är egentligen inte Piratpartist, men det är det ENDA partiet som har någon som helst känsla för frihet och integritet.

Demokratin är rutten i detta land!

Unknown sa...

Som vanligt - bra jobbat, Mark!!

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Apropå mitt val av order "olyckligt".

När jag skriver i traditionell media iklär mig rollen som den väl balanserade akademikern utan att läsaren kan ta miste om mitt budskap. Jag tror det får större genomslag då.

Anonym sa...

Mark:

Jo jag förstår ditt ordval och du har naturligtvis rätt!

Jag blir bara så trött och frustrerad över alla motgångar. Med en ohederlig motståndare så känns det hopplöst tycker jag!

Jag är kanske politiskt naiv - men är det så här demokrati skall fungera?

Jag blir bara så förtvivlad när jag ser vad som är på väg att hända med vår personliga integritet. Skall inte svenska politiker agera för svenska folkets bästa?

Lars-Erick Forsgren sa...

Så klart att vi alla blir mycket upprörda av mycket i denna fråga.

Men ska vi nå resultat får vi - i vart fall i vissa traditionellare sammanhang - nog välja ett balanserat språk, som Mark.

Min invändning just nu är att dock att en sanningkommission kan vara värdefull. Men just nu får det inte ta kraft från att få opinion för att lagen inte får träda ikraft innan alla de 15 tilläggen noga preciserats och fått en utformning som de sex kan godkänna.

Sen vill vi ha en sanningskommission. OCH en integritetsbalk.

Jag skriver om detta just nu på min blogg, rubrik; Skälla....
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/11/sklla-kan-knnas-bra-men-rikta-det-mot.html

cnab sa...

Har per email idag frågat Centrum för Rättvisa (CFR) hur de ställer sig till att FRA 1.0 från den 18 juni träder i kraft den 1 jan 2009. Denna lag anmäldes tidigare i år av Centrum för Rättvisa till Europadomstolen som stridande mot Europarådets konvention om mänskliga fri- och rättigheter.

De av Riksdagen den 25 sept beslutade tilläggen till FRA 1.0 lär ju inte träda i kraft förrän tidigast till hösten 2009. Anser CFR att det är OK att staten startar massavlyssningen av svenska folket redan den 1 januari utan riksdagsbeslutet den 25 sept om det ökade integritetsskydd i 15 punkter som fick CFR att dra tillbaka anmälan av FRA 1.0 i Europadomstolen? Ser fram mot ett rakryggat svar från CFR. Och gärna något klokt om detta även från dig, Mark.

Riv upp, gör om, gör rätt!

Mark Klamberg sa...

Cnab,
Jag tycker att FRA-lagen borde prövas av europadomstolen även om tilläggen införs.

Lars-Erick Forsgren sa...

Yes, under "alla" förhållanden bör Europadomstolen pröva FRA-lagen.

Det är beklämmande att det verkar räcka för regeringen o FRA-kramarna att Tolgfors tycker att han följer konventionen.

Och CFR bör givetvis dessutom kräva att lagen läggs på is tills tilläggens reella innebörd klarlagts.

Anonym sa...

Det viktiga är att debatten och diskussionerna fortsätter, fortsätter med att lyfta fram och rikta kritik.
Även om det så är presidentval i USA, eller inte. Kan mycket väl tänka mig, att det var därför nyheten kom just idag.

Ingvar Åkesson verkar rätt säker, när han citeras: "Ingvar Åkesson undrade dock vilka lagöverträdelser och andra regelbrott kritikerna avser. Han känner inte till några."

Tydligt är att har fått klara försäkringar, om att inget kommer att inträffa. Vilket verkar troligt, efter DI:s senaste så kallade "granskning", eller vad man kan kalla det.

Johan T sa...

FRA:s masslagring av trafikdata är naturligtvis något som måste granskas. Men det finns också andra häpnadsväckande uppgifter i det interna FRA-dokument som SVT publicerade i somras:

Fråga 2: En FRA-chef förklarar att medarbetarna hädanefter inte kommer att kunna laborera med sökbegrepp "slentrianmässigt". Han tillägger: "Denna begränsning skiljer sig från hur det praktiskt fungerar idag".

Fråga 3: Tidigare och nuvarande FRA-chefer är eniga om att FUN:s granskning varit undermålig.

Fråga 5: Trafikdata får utbytas med andra länder. Detta regleras inte alls i lagen.

Fråga 9: FRA räknar med att noggrannare behöva motivera de enskilda sökbegreppen. (Man undrar på hur vaga grunder som sökparametrarna kunnat skapas tidigare?)

Här är det också intressant att se hur FRA räknar med att kontrollorganet står på myndighetens sida, och inte kommer att bråka så länge sökbegreppen är försedda med FRA:s egna motiveringar.

Av svaret framgår också att FRA exporterar sökbegrepp till andra länder för filtrering i deras inhämtning.

Fråga 23: En chef klargör följande: "Den tid då vi kunde inhämta all tillgänglig trafik på enskilda riktningar för att sedan sovra i efterhand är av flera skäl förbi".

Det är uppenbart att frågan och svaret avser INNEHÅLL, inte bara trafikdata. FRA har alltså "på enskilda riktningar" styrt in ALLT material och sedan sovrat i efterhand.

Men inget av ovanstående motiverar givetvis en sanningskommission...

Datainspektionens granskning väcker för övrigt bara nya frågor. Varför finns inte själva spaningsuppdraget kvar hos FRA, men väl alla personuppgifter? Hur väl avgränsat var detta uppdrag, som uppenbarligen drabbat hundratals svenskar?

Rapportutdrag har publicerats, där FRA-analytikerna framstår som glada amatörer, till förväxling lika kommissarie Clousseau. Så ser alltså kvalificerad underrättelsetjänst ut. Eller hur, Sten Tolgfors?

Gun Svensson sa...

Datumet på artikeln ska väl vara den 4 november?

Anonym sa...

Tongångarna känns igen från IB-affären. Faktum är att Sten Tolgfors använder nästan identiska formuleringar som de ansvariga den gången. Ska vi ta och friska upp minnet lite?:

"Uppmärksamheten kring IB riskerar att skada utlandets tillit till det svenska försvaret"
(ÖB Stig Synnergren 1973-10-24)

"Om här sprids en rad felaktiga uppgifter, så kan ju det inte föranleda en specialkommission"
(Försvarsminister Sven Andersson 1973-10-25)

"Det finns redan nu en demokratisk kontroll av underrättelsetjänsten"
(Statsminisiter Olof Palme 1973-11-21)


Det skulle dröja nästan 30 år innan IB granskades. Avslöjarna fick rätt på varje punkt. Utrikesdelarna av IB:s verksamhet är dock höljda i dunkel än idag.

Intressanta länkar:

SVT:s arkiv

Peter Bratt om säkerhetstjänstkommissionen

/JJ