lördag, november 01, 2008

Vi ska inte göra våra fienders arbete genom att försvaga rättsstaten

Artikel publicerad i Perspektiv nr 5 2008

Vi ska inte göra våra fienders arbete genom att försvaga rättsstaten
Riksdagen har antagit regeringens förslag om ”En anpassad underrättelseverksamhet”, vilket framför allt rörde en expansion av Försvarets Radioanstalts (FRA) mandat för försvarsunderrättelseverksamhet från ”yttre militära hot” till ”yttre hot”. Med alliansöverenskommelsen i september har en viss precisering skett av detta mandat. Vidare medför den antagna lagstiftningen och alliansöverenskommelsen en ny skyldighet för Internet- och telekomoperatörer att överföra all trafik i de berörda kablarna till staten.

Jag anser att FRA ska ha ett smalt mandat som endast syftar till spaning mot främmande stater, deras organ och agenter. Därför har jag inga problem med signalspaning i etern mot rena militära kommunikationssystem, t.ex. mellan stridsledningscentraler, stridsvagnar, infanteri, örlogsfartyg och stridsflygplan. Det kan fortsätta i oförändrad omfattning. Däremot är jag skeptisk till den antagna lagstiftningen som medför att all trafik i de berörda kablarna ska överföras till FRA, oavsett om denna är av civil eller militär natur. Det är en kränkning av post- och telehemligheten.

Att alliansen nu inför en domstol som ska tillståndspröva vidare bearbetning av innehållet (t.ex. text) i kommunikationen förändrar inte min bedömning då FRA allt mindre arbetar med innehållsanalys och alltmer med analys av trafikmönster (vem som kommunicerar med vem). Denna trend förstärks genom att krypteringsverktygen blir allt kraftigare. Det är märkligt hur regeringens förslag och därmed den offentliga debatten knappt behandlar grunden för FRAs verksamhet, dvs. inhämtning, bearbetning och lagring av massiva mängder trafikdata. Jag vet inte om riksdagsledamöterna röstat för FRA-lagen om de insett att den bygger på att vanliga svenskars trafikdata inhämtas, lagras av FRA under omskrivningar som ”teknik- och metodutveckling” och ”följa förändringar i signalmiljön”.

Ett ständigt återkommande tema i debatten är också under vilka förutsättningar FRA kan stödja polisens brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Förebyggande arbete mot och beivrande av terrorism och grov brottslighet är en polisiär uppgift, som ska bedrivas med traditionella tvångsmedel som telefonavlyssning och teleövervakning samt utökat internationellt polissamarbete. Vi ska inte skapa ett nya verktyg under parollen ”kriget mot terrorism” där vi frångår rättsstatens principer. Avlyssning och övervakning av vanliga svenskars kommunikation ska endast ske om det föreligger någon form av indikation eller misstanke om brott samt domstolsbeslut.

Mitt alternativ leder att svenska myndigheter får något mindre information till sitt förfogande, men i det öppna och fria samhället kan inte staten ha total information och kontroll. I jakten på en falsk trygghet genom ökad kontroll blir människor i Sverige mer rädda för staten än exempelvis hot i form av terrorism. Vi ska inte göra våra fienders arbete genom att försvaga rättsstaten.

Mark Klamberg
Doktorand i juridik, Stockholms Universitet

5 kommentarer:

Anonym sa...

Under en surfning tidigare idag så snubblade jag över en sida som berättade att FRA inte hade civil spaning förrän 1994 då den dåvarande regeringen beslutade att FRA skulle överta SÄPO's "signalspaning".

Skulle inte detta punktera argumentet om att de bara reglerar det FRA alltid har kunnat göra, när de i själva verket bara kunnat göra det i 14 år?


Problemet är att jag inte hittar tillbaka till sidan.

Men jag skriver det här i förhoppningen att du känner till mer om detta och om inte ifall du kan kontakta tex Agrell och verifiera.


Eller om du helt enkelt kan berätta för mig att sidan jag läste detta på har fel och att jag inte ska lägga energi på det.

Johan Westerholm sa...

Scaber

Var det denna?

http://www.gt.se/nyheter/fra-lagen/1.1239761/fra-sokte-efter-sovjetiska-agenter

Anonym sa...

Scaber Nestor!

Agrell uttalar sig om FRA och svensk underättelsetjänst i en artikel i GP:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=436304

Leo sa...

Tack för att du kämpar vidare Mark!

Anonym sa...

@johan & anonym.

Det har jag koll på, den artikeln jag letar efter handlar specifikt om att FRA inte sökte på civila mål innan 1994 då SÄPO innan dess hade egen signalspaning som jag antar lämnades över till FRA för att få all "signalspaning" under samma tak.