onsdag, december 17, 2008

Tolgfors svarar på fråga om signalspaningslagen

Ulf Grape (m) har ställt en fråga till försvarsminister Sten Tolgfors om komplettering av signalspaningslagen. I svaret kan man läsa att regeringen inom kort kommer att remittera förslag om lagändring och därefter kommer en lagrådsremiss att utarbetas.

I svaret nämns även att regeringen den 20 november 2008 antagit två nya förordningar om signalspaning och signalspaningsnämnden samt ändring i förordningen om försvarunderrättelseverksamhet. Jag antar att dessa träder ikraft den 1 januari 2009 och att vi får vänta till dess.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Här är de:

Förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
(SFS: 2008:923)
och den uppdaterade

Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

(ändringen har SFS: 2008:925)

Mark Klamberg sa...

Tack!
Intressant att FRA måste ansöka hos FUN om vilka sökbegrepp de intialt ska använda, 4 § signalspaningsföordningen. Har läst det någonstans i förarbetena. Tyder på att dessa sökbegrepp kan godkännas initialt, men därefter har jag förstått att vissa sökbegrepp justeras automatiskt av datorer för att följa spaningsobjekt vilket gör det omöjligt att godkänna sökbegreppen i förhand.

Anonym sa...

Det står inte att det är FUN som lämnar tillstånd. Det står heller inte att det handlar om initiala tillstånd, allt som gäller FUN är efterhandskontroll. Läs på bättre!

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Om du läser prop. 2006/07:63 sid. 101 framgår det att FUN ska bestå av två enheter, den ena står för tillståndsprövning, den andra för efterhandskontroll. Tillståndsprövningen sköts av det som nu kallas signalspaningsnämnden som är en enhet inom FUN. Signalspaningsnämnden ska så småningom ersättas av en underrättelsedomstol enligt överenskommelsen den 25 september 2008.

På sidan 92 i samma proposition står att vissa sökbegrepp initialt omfattas av ett system för förhandsprövning, medan senare tillkomna sökbegrepp ska efterhandskontrolleras. De sökbegrepp som tillkommer under inhämtningsprocessen utgör huvuddelen av de sökbegrepp som används.

Du får gärna förklara om jag missförstått.

Anonym sa...

Läs direktivet till utredningen om signalspaningsnämnden så klarnar bilden. Signalspaningsnämnden är en fristående myndighet. Ett resultat efter behandlingen i riksdagen.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Tack! Jag hade missat dir.
2008:137 från den 13 november 2008. Där framgår det att signalspaningsnämnden är en egen myndighet separat från FUN.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/56/21/fc991acb.pdf