tisdag, maj 26, 2009

Datainspektionen positiv till polismetodutredningens betänkande

Genom ett pressmeddelande kan man läsa att Datainspektionen i sitt yttrande till justitiedepartementet är positiv till polismetodutredningens delbetänkande "En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen". Jag har tidigare redogjort för yttrandet från Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet över samma delbetänkande. Även om det finns synpunkter och kritik mot delar så stöder båda dessa remissinstanser grundförslaget i polismetodutredningens delbetänkande. Lagförslaget innehåller väldigt svåra avvägningar särskilt vad avser den föreslagna underrättelselagen (ej att förväxla med FRA-lagstiftningen). Jag tycker likväl att polismetodutredningens delbetänkande utgör en god grund för en öppen diskussion om de dilemma som finns.

Uppdatering. Nu har Dagens Juridik kommenterat remissvaret från Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet. De har plockat fram vår mest kontroversiella ståndpunkt där vi kritiserar en del av förslaget. I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att Juridiska Fakultetsnämnden tillstyrker grundförslaget med undantag för den del som rör inhämtning av uppgifter i underrättelsesyfte beträffande olovlig kårverksamhet.

Inga kommentarer: