söndag, maj 03, 2009

Vad är "ekstraordinære forhold" i Danmark?

Bjorn driver den danska "Efterretning’s Blog" och vi har inlett en diskussion om den danska försvarslagen och "elektronisk underrättelseinhämtning", i Sverige benämnt som signalspaning. På hans senaste inlägg svarar jag följande.

Definitionen av "ekstraordinære forhold"
I Danmark kan Forsvarets Efterretningstjeneste (FE, motsvarande FRA i Sverige) enligt 17 § i forsvarsloven under krig eller "ekstraordinære forhold" avlyssna utan domsbeslut . Jag tycker definitionen av "ekstraordinære forhold" som en situation ”hvor statens handlefrihed og sikkerhed er truet, uden at der er tale om egentlig krig” är intressant. Frågan är om terrorism kan användas som grund för att koppla på avlyssningssystemet. Innebär det att FE får tillgång till all kabelburen kommunikation som korsar Danmarks gränser?

Vem avgör om krig eller "ekstraordinære forhold" föreligger?
Det är den danska försvarsministern och inte Danmarks folkvalda Folketing som avgör om villkoren krig eller "ekstraordinære forhold" är uppfyllda och 17 § i forsvarsloven ska utnyttjas. Försvarsministerns bedömning är hemlig. Genom en länk hos Björn kan man ta del av debatten i Folketingets forsvarsudvalg (försvarsutskottet) där det framgår att försvarsministern inte vill svara på om 17 § i forsvarsloven används och avlyssning sker. Den danska regeringen och socialdemokraterna tycker att detta är en rimlig ordning och lägger allt i händerna på Folketingets Kontroludvalg (motsvarande funktion som Försvarets Underrättelsenämnd). Att den danska försvarsministern har en sådan makt är nästan mer märkligt än den svenska ordningen, men ändå inte. Före den 18 juni 2008 hade Sverige ingen lag alls om signalspaning (elektronisk underrättelseinhämtning) men det skedde ändå.

Avlyssning i Afghanistan
Bjorn skriver i sitt inlägg att FE förmodligen avlyssnar kommunikation i Afghanistan. Det gör säkert svenska Försvarsmakten också med stöd av FRA. Det finns som bekant en svensk NEC (National Intelligence Cell) i Kabul. Eftersom Afghanistan befinner sig i en väpnad konflikt har jag större förståelse om kommunikation avlyssnas av FRA och FE. Den intressanta frågan är dock om all kabelburen kommunikation som korsar Sveriges respektive Danmarks gränser ska göras tillgängliga för FRA respektive FE utan domstolsbeslut på grund av man är inblandad i i en väpnad konflikt i Afghanistan. I Sverige har Afghanistanargumentet använts för att FRA ska avlyssna kabelburen kommunikation som korsar Sveriges gränser. Jag tror det vore bra om just detta argument inte återanvänds i den danska debatten. FRAs generaldirektör har uttalat att ”det är inget bra argument för lagen. Kommunikationerna [i Afghanistan] sker mest i etern. … vi skulle nog kunna spana mot ett sådant hot utan kabelaccess”.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har inte sett någon källa till varför spaningen skulle vara begränsad till gränsöverskridande trafik, eller för den delen "utrikiska förhållanden". Ändå verkar du anta det. Har du något skäl till det?

Mark Klamberg sa...

Du kan ha rätt. Jag kanske förutsätter att FE har samma begränsning som FRA i detta hänseende. Någon sådan explicit begränsning finns inte i den danska lagen. Däremot står det i "Uddrag fra bemærkningerne til lov nr. 122" att underrättelseverksamheten är riktad mot "forhold i udlandet". Att det kan betyda ganska mycket har vi lärt oss av FRA-debatten. Vidare framgår det av "bemærkningerne til lov nr. 568": "Det er ikke med lovforslaget hensigten at udvide Forsvarets Efterretningstjenestes opgaveportefølje til at rette fokus mod danske statsborgere eller personer, der opholder sig i Danmark." Det tyder på att FE lyder under samma begränsning som FRA.

Jag tycker dock allt pekar på att FE har kabeltillgång på grundval av 17 § forsvarslagen. Hur ska de annars kunna syssla med "elektronisk efterretningsvirksomhed"?