fredag, juni 12, 2009

Har norska journalister hört talas om trafikanalys?

SvD skriver om att Försvarets säkerhetstjänst i Norge (FOST) övervakat regeringsanställdas datatrafik. Vi får se om de norska journalisterna ser igenom FOSTs försvarslinje som lyder enligt följande.

Den datalinje statsministern hyr via försvarsdepartementet är säkrad via kryptering så att det inte är "tekniskt möjligt" för Fost att lyssna av den ... Fost ska övervaka trafiken, men får inte titta närmare på själva innehållet.
Min slutsats är att FOST följt reglerna, de ägnar sig åt trafikanalys, en arbetsmetod som används inom signalspaning. Det kan vara mycket känsligt för den som övervakas, eftersom det bl.a. kan användas för att kartlägga personer genom sociogram. Jag vet inte om journalisterna, de norska statstjänstemännen och politikerna inser det. Om en statstjänsteman vill läcka något till journalisterna är det inte bara meddelandets innehåll som måste krypteras, man måste även dölja att tjänstemannen och journalisten varit i kontakt med varandra. Det senare kan FOST upptäcka genom trafikanalys. Läs igen citatet från FOST - de övervakar trafiken utan att läsa innehållet.

Personligen har jag inga problem med att organisationer som FOST bevakar vilka som statstjänstemän och regeringsföreträdare kommunicerar med från sin arbetsplats, så länge som källskyddet respekteras. Annars skulle det vara svårt att upptäcka spionage och dylikt. Det är mer problematiskt med trafikanalys som omfattar privatpersoners kommunikation, vilket kan ske enligt EUs datalagringsdirektiv och inom ramen för FRAs signalspaning. Vi får inte gå i tron att post- och telehemligheten är skyddad bara för att våra meddelanden förblir olästa.

Uppdatering. Av DNs artikel framgår att FOST erkänt att de även läst meddelanden. Myndighetens chefer förklarar "att e-posten öppnats, sedan automatisk övervakning av e-postnätet varslat om post till och från misstänkta nätadresser."

3 kommentarer:

Shaun sa...

Enligt vissa medier fick FOST uttryckligen inte bevaka vilka internetsidor som besöktes av regeringen eller departementet.

Hur går det ihop med trafikanalys?

(med risk att jag har uppfattat fel)

Mark Klamberg sa...

De kan ju bevaka mail- och telefonkontakter och inte hemsidebesök. Det blir fortfarande trafikanalys.

Erik Hultin sa...

Jag antar att norska statstjänstemän är exakt lika perfekta som svenska statstjänstemän.