lördag, juni 06, 2009

Kryssa Anders Ekberg!

På söndag får Anders Ekberg (fp) mitt kryss. Han är en gammal vän och med honom vet jag vad jag får. Han kommer att arbeta för ett smalare EU med slopat jordbruksstöd och att europaparlamentets flyttcirkus upphör. Under detta val har han verkligen rest land och rike runt. Han har arbetat hårt, inte minst genom att kampanja med min lokala fp-förening fem-sex gånger och det imponerar. Om du vill kryssa en sann europavän och internationalist med båda fötterna på marken, kryssa Anders Ekberg. Martin Ängeby är också en supporter.

Nu kommer Ekberg att banna mig, men jag måste sprida hans sång på Europatema, lyssna här (inspelning från 2000). Det är inte många som sjungit lovsånger om EUs framtida konstitution, numera Lissabonfördraget!

Avslutningsvis så lånar jag följande bild av Niklas Frykman.

7 kommentarer:

Anonym sa...

gillar du lissabonfördraget?

Mark Klamberg sa...

Ja,
Det ger parlamentet mer makt i förhållande till kommissionen och ministerrådet, t.ex. över jordbrukspolitiken. Den ger också EU större möjligheter att driva en gemensam utrikespolitik. Kommissionen måste, om minst en tredjedel av de nationella parlamenten anser att ett lagförslag bryter mot närhetsprincipen, motivera varför den framlade lagförslaget. Fler politikområden kommer att kunna prövas av EG-domstolen. Europeiska unionens stadga om medborgares rättigheter kommer att bli juridiskt bindande för medlemsstaterna. EU blir en juridisk person och kan därmed ansluta sig till europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Allt ovanstående är bra.

Anonym sa...

Jag hade egentligen tänkt att rösta efter utseende. Det är för få snygga killar i Europaparlamentet. Men sen blev jag plötsligt sådär ytligt seriös som folk är mest och började bry mig om sakfrågorna. Nåväl. Hade jag hållit fast vid min ursprungliga plan hade Anders legat bra till. Nu blev det en ful marknadsliberal istället.

Anonym sa...

Jag tycker det är viktigt att parlamentet får mer makt. men EG-domstolen är allt för marknadsliberal för mig, den driver en nyliberal politik i mina ögon. Så jag hade gillat om parlamentet fick mycket mer makt, helst skulle den vara som ett nationellt parlament. Men i övrigt borde EU makt minskas i det stora hela. i alla fall tills föraktet för medborgarna försvinner och det är medborgarna som kommer först och inte storföretagens önskningar. Jag tycker det läggs mer fokus inom EU på den fria rörligehten för pengar än för människor.

Anonym sa...

Fel kryssat.

Rebecca sa...

Unik chans att påverka Datalagringen! Just nu pågår en strid internt inom regeringen om vem som ska betala för Datalagringen:

http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_3047885.svd

Näringsdepartementet vill att Telekombolagen ska slippa stå för dessa kostnader.

Detta är en lysande idé. Om Teleoperatörerna visserligen blir ålagda att datalagra men tillåts ta betalt för varje sökning (och vi vet ju hur bra teleoperatörerna är på att ta betalt) skapar man en ekonomisk spärr för överutnyttjande av systemet. Vid varje sökning ställs denna mot polisens begränsade budget.

PS. Jag är stark motståndare till datalagringen men av dessa båda alternativ är det ena avsevärt mindre dåligt.

Mark Klamberg sa...

Rebecca,
SvDs artikel är inte komplett. Justitiedepartementet vill att operatörerna ska stå för lagringskostnaden medan staten ska betala för varje sökning. Tanken är att operatörerna då ska välja billigaste lagringsalternativ medan staten ska begränsa antalet sökningar. Näringsdepartementet verkar enligt SvDs artikel vilja att staten både ska betala för lagring och sökning.

Att staten ska betala för varje sökning anser jag är självklart, den exakta ersätttningsformen för lagringen kan man diskutera (om man nu ska hålla på med datalagring).