onsdag, september 09, 2009

E-post inhämtat av NSA använt i rättegång

I måndags (7 september 2009) dömdes tre män i Storbritannien för att de planerat att bomba flygplan på transatlantiska flygningar. De hade tänkt använda flytande sprängämnen men blev gripna 2006. Det var pågrund av detta avslöjande som man numera inte får flyga hur som helst med flytande ämnen i läskflaskor och dylikt. I den första rättegången, avslutad den 8 november 2008, fann juryn att de åtalade var skyldiga till anstiftan av mord men juryn kunde inte avgöra om åtalet beträffande planerade attacker mot flygplan var styrkt. Därför tillsattes en andra juryn för att pröva den senare frågan.


Via Bruce Schneiers blogg hittar jag en artikel från tisdagens Wired där det framgår att NSA 2006 snappade upp e-post som avslöjade planerna som de gav till britterna men NSA vägrade att meddelandena skulle användas i den första rättegången. Nu berättar Wired att NSA ändrade inställning, åklagarna använde meddelanden som bevis i den andra rättegången och BBC har publicerat meddelandena av vilket det framgår att männen använt kodspråk. Meddelandena tillsammans med övrig bevisning bidrog till att nå en fällande dom den 7 september.

Detta är intressant av flera anledningar. Organisationer som NSA och FRA är normalt mycket ovilliga att den information de inhämtar blir offentlig. Nu används det som bevisning och publiceras i media. Är detta ett trendbrott?

Samtidigt kan vi notera att Anders Eriksson i sitt förslag "Signalspaning för polisiära medel" inte bara vill att signalspaning ska kunna användas för att avslöja och förhindra brott. Han föreslår även att det ska kunna användas för att utreda brott och väcker frågan om att information inhämtat genom signalspaning under vissa omständigheter ska kunna användas som bevisning i rättegångar. Förra sommaren var regeringen mycket tydlig med att information inhämtad genom signalspaning inte skulle användas i brottsutredningar. Läs om Erikssons förslag på sidorna 113, 163 och 167.
Till detta bör läggas att resultatet av signalspaningen har presenterats i form av underrättelserapporter som inte har kunnat användas som bevisning i domstol.
/.../
Förslag: Möjligheten för Säkerhetspolisen och den öppna polisen att använda underrättelsematerial som bevisning i rättegång bör ses över.
/.../
Det finns inte någon möjlighet för mig att inom ramen för detta utredningsuppdrag presentera en lösning på problematiken och därtill är frågan av betydelse även för annan typ av inhämtning än signalspaning. Det är emellertid min uppfattning att en översyn bör genomföras.
/.../
Mitt förslag att under vissa förutsättningar kunna använda signalspaning inom ramen för förundersökningar har mötts med tvekan av bl.a. Försvarets radioanstalt.
Undra om det brittiska rättsfallet kan bli ett slagträ i denna debatt? Som en fotnot kan konstateras att när planerna avslöjades 2006 var det flera som pekade på det orealistiska i terroristernas plan som gick ut på att blanda vätskor till sprängmedel på flygplanens toaletter. BBC har senare låtit en bombexpert testa saken.

Uppdatering. Läs Glenn Greenwalds artikel. Där framgår det att meddelandena i ovan nämnda rättsfall inhämtats efter att NSA fått domstolstillstånd, en s.k. "FISA Warrant". Det har alltså inte skett inom det hemliga snabbspår utan domstillstånd som Bushadminstrationen skapade och fått kritik för. En "FISA Warrant" kan vara väldigt svepande och tillåtande så det är svårt att förstå varför Bush valde att gå utanför det ordinarie regelverket.

3 kommentarer:

Rebecca sa...

Det är så här ändamålsglidningen går till. Man bryter en viktig princip i ett uppenbart fall där ingen vill börja protestera eftersom ingen vill vara för riktiga tvättäkta onda terrorister.

När man väl etablerat en ny de facto princip kan man utöka användningen och inkludera fler och fler fall. Först knark och barnporr och till slut även vänsteraktivister som granskar amerikanska storföretags skumma verksamhet i tredje världen. Med tanke på att attackerna stoppades och de redan blev fällda för anstiftan till mord hade det räckt. Om NSA lyckas identifiera terrorister som planerar attacker är det bättre att sätta in saker som infiltratörer och buggning för att samla bevis för en fällande dom under rättstatens principer.

Och det är faktiskt viktigare att avvärja attacker och identifiera framtida terrorister så att man kan övervaka dessa än att få fram fällande domar.

Anonym sa...

Jag tycker det skulle vara intressant att höra dina personliga reflektioner angående detta. Tycker du NSA gjorde rätt eller fel som lät uppgifterna användas till rättegången?

Tycker du att FRA's underrättelser skall kunna användas vid rättegångar?

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Som jag ser det sker intrånget som berör vanliga privatpersoner när 1) kablarna kopplas in vilket gör kommunikationen tillgänglig för staten och 2) trafikdatalagring sker.

Om kablarna väl är inkopplade ser jag det som ett mindre problem om NSA/FRA avlyssnar/övervakar terrorister och underrättelserna används i rättegång. När kablarna är inkopplade har man liksom redan korsat Rubicon. Självklart måste det finnas regler kring detta och råda öppenhet kring att FRAs underrättelser kan användas för detta syfte.