onsdag, september 09, 2009

Övervakning i en rättsstat

Universitetet i Oslo står den 12-13 november 2009 värd för den 24:e nordiska konferensen i rättsinformatik på temat "Overvåking i en rettsstat". Programmet hittar du här och anmälan här. Jag talar den 12 november om FRA-lagen och dess förhållande till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten blir min artikel i Svensk Juristtidning och det blir ungefär samma upplägg som jag ska ha i samband med en konferens i Köpenhamn nästa vecka. På detta tema vill jag rekommendera den examensuppsats som jur kand. Anders Lagervall skrivit, “Privacy and Secret Surveillance from a European Convention Perspective”.

Inga kommentarer: