fredag, september 11, 2009

Förundersökning beträffande Afghanistan är ett modigt steg

DN berättar att internationella brottmålsdomstolens (ICC) chefsåklagare Luis Moreno-Ocampo på onsdagen förklarat att tribunalen närmare ska granska anmälningar om krigsbrott och brott mot mänskligheten begångna i Afghanistan.

Även om jag i andra sammanhang varit kritisk mot chefsåklagaren tycker jag detta är ett överraskande, men likväl modigt steg. Afghanistan har ratificerat Romstadgan vilket innebär att inte bara afghanska medborgare, däribland talibaner, kan bli föremål för utredning och åtal. Det kan även handla om deltagare från ISAF-styrkor som finns på afghansk territorium, t.ex. tyskar, amerikaner och svenskar. Det framgår av artikel 12(2)(a) i Romstadgan. Det vore första gången ICCs åklagare utövar sin rätt att på eget initiativ starta en förundersökning (artiklarna 13(c) och 15). Tidigare förundersökningar har initierats av de stater på vars territorium brotten begåtts (Uganda, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken) eller av FNs säkerhetsråd (Darfur i Sudan). Förundersökningen beträffande Afghanistan visar på en mer proaktiv åtalsstrategi från åklagaren vilket många kommentatorer efterfrågat. Det blir även den första förundersökningen som inte rör afrikanska länder.

Eventuell utredning beträffande ISAF-styrkor kan komma att handla om tyngre anfall, oavsiktliga förluster i militära operationer och tortyr. Nu finns det inget som tyder på att svenskar varit inblandade i något som kan komma i närheten av de brott som ICC prövar. Det visar på betydelsen av att svenska soldater får en grundlig träning i humanitär rätt (krigets lagar). Det visar även på betydelsen av eventuella brott utreds av de truppsändande länderna, t.ex. som USA gjorde beträffande mord på en irakisk familj och våldtäkt av en fjortonårig flicka begånget av amerikanska soldater. Männen dömdes till långa livsstidsstraff av amerikanska domstolar.* I en sådan situation gäller principen om komplementaritet vilket innebär att ICC inte har behörighet att utreda mål när saken redan på ett seriöst sätt utretts och lagförts på nationell nivå, artikel 17(a). Med andra ord, när stater upprätthåller disciplin och på egen hand lagför misstänkta brottslingar så har de inget att frukta från ICC.

Eventuella utredningar mot talibanerna handlar förmodligen om avsiktliga attacker mot civilbefolkning och civila objekt, t.ex. skolor. Jag har inte fått intrycket av att talibanerna utreder och lagför sådana gärningar när de utförs av deras egna styrkor. Svårigheten för ICC handlar i dessa fall snarare om att få tag på gärningsmännen och deras ledare.

Förutom att det finns ett allmänintresse av att dessa saker utreds och lagförs så är denna utveckling naturligtvis väldigt intressant ur en rättslig synvinkel. I anslutning till detta vill jag uttrycka mitt stöd för att svenska trupper befinner sig i Afghanistan och att de civila biståndsinsatserna till landet fortsätter.

Fotnot
* Exemplet från Irak haltar något eftersom varken Irak eller USA ratificerat Romstadgan till skillnad från Afghanistan. Kunde inte finna något bättre exempel, men det visar på hur komplementaritetsprincipen fungerar när övriga processförutsättningar är uppfyllda.

3 kommentarer:

Olov sa...

Kan du kommentera fallet med de morddömda norrmännen i kongo? Utan närmare insyn tycker jag att det verkar sannolikt att de verkligen är sällsynt råa legosoldater som förtjänar livstids fängelse. Mina norska vänner menar att rättsprocessen i Kongo har varit under all kritik, och att de därför inte ska sitta inne. Två frågor på det: tycker du att norrmännen har fått en ärlig chans i domstol, och kan de annars ställas inför rätta i t ex ICC en gång till?

Mark Klamberg sa...

Olov,
Jag har inte tillräckligt insatt för att bedöma om norrmännen fått en rättvis rättegång.

Däremot kan jag svara på frågan om ICC kan ta upp saken.

Att det skulle hamna inför ICC ser jag som mycket osannolikt av flera skäl. För det första, för att man ska hamna inför ICC måste det röra sig om ett internationellt brott, dvs krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller folkmord. Det innebär t.ex. att för att ett brott ska vara en krigsförbrytelse så måste det finnas en konkret koppling mellan brottet och en väpnad konflikt. Jag har inte läst att det finns en sådan koppling, det räcker inte att det på vissa ställen i Kongo råder en väpnad konflikt. Som jag ser det handlar det om ett vanligt mord. Sen kan man diskutera vem som har gjort, men det finns inget som pekar på att det är internationellt brott.

För det andra, om nationella myndigheter har utrett saken och och funnit den åtalade skyldig så kan inte ICC pröva frågan en andra gång. ICC är ingen överdomstol till nationella domstolar som kan upphäva en fällande dom. ICC utövar bara sin jurisdiktion när länder är ovilliga eller oförmögna att utreda och lagföra brott.

Anonym sa...

Stöder du Tysklands invasion av Polen också ?
Liknelsen haltar något, snart överfalls väl Papua Nya Guinea, med hänvisning till atombombshot.
När allt kommer omkring, riksdagshuset brann ju, och dom sa ju att kommunister gjort det, och kommunister befann sig ju österut.
Tyngdkraftens märkliga beteende 9/11 kanske orsakats av några österut ???