torsdag, september 10, 2009

Kommer Sveriges parlamentariska system att fungera?

HAX skriver att på onsdag börjar riksdagens utskottsarbete med FRA-frågan. Eftersom samtliga borgerliga riksdagsledamöter den 25 september 2008 godkände regeringens förslag är utrymmet för ytterligare ändringar i lagtexten obefintlig. Det utesluter dock inte att utestående, obesvarade frågor kan diskuteras och klargöras.

Jag tänker framförallt på FRAs mycket omfattande registrering och lagring av uppgifter om vem vi ringer och e-postar. Det sker med bred håv och omfattar även kommunikation till och från vanliga svenskar. Ingen av de 15 ändringarna kommer att göra att denna verksamhet upphör. När nu riksdagen ska hantera frågan igen ser jag det som ett minimikrav att riksdagen åtminstone diskuterat denna aspekt av FRAs verksamhet. SVTs avslöjande om detta kom två dagar före lagstiftningen antogs och det hann inte bli någon debatt om saken. T.o.m. statminister Reinfeldt svävade på frågan om han känner till denna verksamhet. Varför har inte SVT Rapports uppgifter blivit föremål för en utredning som klargör saken före riksdagen på nytt får frågan på sitt bord? Om ingen från riksdagsmajoriteten eller oppositionen på allvar tar upp saken vid kommande riksdagsbehandling, kommer jag ha allvarliga tvivel om riksdagen har vilja, förmåga att utöva effektiv styrning och kontroll över FRAs verksamhet. Om riksdagen däremot visar sådan vilja och förmåga så skulle jag betydligt lättare kunna stödja FRAs verksamhet.

Som en anekdot kan nämnas att när motsvarande verksamhet diskuterades 2004 i de inre kretsarna av Bushadministrationen hotade justitieministern, biträdande justitieminister och FBI-chefen att avgå om verksamheten inte upphörde. FBI-chefens avgångsbegäran var redan skriven.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Var har du fått uppfattningen att FRA lagrar vem vi ringer och epostar? Från massmedia? Normalt sett brukar ju alla FRA-kritiker dissa massmedia eftersom de; är gammelmedia (!?); aldrig har rätt och allmänt är opålitliga. Men det är ju förstås skillnad när gammelmedia presenterar någonting som stödjer era antaganden... då är de helt plötsligt tillförlitliga??? Om det är den tekniska utvecklingen du far efter är jag ganska säker på att du är har fel i dina antaganden. Men det är ju bra att konspirationsteoretiker och jurist wannabe's får utrymme. Bli bara inte alltför ledsen om det visar sig att du varit helt fel ute!!!

JJ sa...

@Anonym:

Mark kan utan tvivel försvara sig själv, men under tiden kan du läsa den sammanställning han gjort om saken. Där kan du se att det inte direkt handlar om några lösa antaganden. Om du har andra uppgifter kan du naturligtvis komplettera artikeln. Glöm inte bort källangivelserna.

Flurre sa...

Anonym, läs svaret på fråga 5 i FRA's memo: FRA:s svar om lagring i hemligt dokument

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Det handlar inte bara om teknikutvecklingen. FRA får också inhämta signaler utan koppling till yttre hot med hänvisning till att följa förändringar i signalmiljön och metodutveckling (1 § andra stycket signalspaningslagen).

Jag bildar min uppfattning på följande omständigheter:

1. SVT Rapport har grundat sitt inslag på en läcka från FRA och publicerat ett dokument från FRA. Varken regeringen eller FRA har dementerat uppgifterna. FRA har dessutom polisanmält läckan och SÄPO har eftersökt läckan. Detta finns dokumenterat hos JK, dnr 4502-08-31. Menar du att det interna FRA-dokumentet är en förfalskning?

2. Lagstiftningen och förarbetena. Läs min artikel i Svensk Juristtidning.

3. Samma avslöjanden har skett i ett flertal amerikanska medier, Newsweek, USA Today och TV-kanalen MSNBC, beträffande FRAs amerikanska motsvarighet NSA. Är det också påhitt?

4. Min uppfattning är den enda som är teknisk möjlig om staten föresatt sig att granska all internet- och telekommunikation. Om du har en annan uppfattning som är tekniskt genomförbar så får du gärna presentera den.

Det är regeringens jobb att förklara vad denna verksamhet handlar om, men de har valt att avstå. Varför ska vi kritiker hela tiden behöva referenser och lagrum när ni förespråkare antingen gömmer er bakom anonyma identiteter eller vägrar svara?