torsdag, september 10, 2009

Utökad kartläggning inom socialtjänst och sjukvård?

I betänkandet Socialtjänsten – Integritet – Effektivitet (SOU 2009:32) lägger Socialtjänstdatautredningen fram ett antal förslag till åtgärder som syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra socialtjänsten i sig och socialtjänstens samverkan med hälso- och sjukvården. Datainspektionen säger i sitt yttrande nej till förslaget om utökad kartläggning inom socialtjänst och sjukvård.

Datainspektionen skriver att de förändringar som Socialtjänstdatautredningen föreslår innebär att utlämnandet av personuppgifter från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ökar i betydande omfattning. Därvid syftar de största nyheterna i förslaget inte till att förbättra insatserna för den enskilde direkt, utan endast indirekt genom att verksamheterna förutsätts kunna förbättras genom ett omfattande utbyte av uppgifter om klienter och patienter i verksamheterna.

Enligt Datainspektionens mening innebär detta "ett paradigmskifte där man, utan till synes närmare överväganden i fråga om proportionalitet, lämnar den försiktighet och det integritetsskyddsperspektiv som hittills präglat lagstiftningen inom socialtjänsten och sjukvården."

Uppdatering. På fredagen rapporterar Sveriges Radio och senare Expressens ledarredaktion om samma förslag. Se även Oscar Fredriksson och HAX.

Inga kommentarer: