torsdag, oktober 08, 2009

Preskription för grova brott avskaffas

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att ett yttrande från Lagrådet ska inhämtas över ett förslag om att för vuxna lagöverträdare avskaffa preskriptionen för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp.

Regeringens förslag togs redan upp den internationella straffrättsutredningen (SOU 2002:98) och det är utmärkt att man nu kommer till skott. I nämnda utredning från 2002 föreslås även att Sverige ska införa en ny lag om internationella brott, alltså folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Det anser jag vara angeläget och vill uppmuntra regeringen att göra detta. Jag har skrivit ett antal artiklar detta tema.

Läs även hos Mårten Schultz samt i SvD och Expressen.

Inga kommentarer: