onsdag, oktober 14, 2009

Undertecknad omnämnd i riksdagsdebatten

Kommentar om riksdagsdebatten. Peter Rådberg (mp) nämner undertecknads namn i debatten, jag får tacka. Han nämner den artikel på DN Debatt som jag och 12 andra författare skrev den 3 september 2008. Staffan Danielsson (c) ser det som en nackdel att forskare från flera discipliner skrivit artikeln, bl.a. en matematiker. Det var ju den breda sammansättningen av författare som var poängen och styrkan med artikeln. Det är ingen slump att FRA är Sveriges största enskilda arbetsplats för matematiker. Jag tror politikerna fått större förståelse för FRAs verksamhet om de lyssnat på matematiker och tekniker.

Till Peter Rådberg (mp) vill jag hälsa att jag utvecklat mina tankar sedan vi skrev artikeln på DN Debatt, vilket jag kommenterat i ett tidigare inlägg. Min nuvarande uppfattning återges nu bättre i Svensk Juristtidning och i en artikel som jag skrivit på Wikipedia. Jag står dock fast vid uppfattningen att FRA får lagra trafikdata i massiv omfattning som kan användas för kartläggning av människors sociala nätverk. Lagen sätter dock upp vissa begränsningar i vilken omfattning FRA får kartlägga människors sociala nätverk. I vilken omfattning sådan kartläggning sker och hur många persons kommunikation som berörs av sådan kartläggning vet jag inte.

Allan Widman (fp) svarar med att FRA bara får tillgång till vissa signalbärare, men det argumentet är svagt. Se gärna vad Mikael Nilsson skriver om detta.

Allan Widman (fp) förklarar nu hur trafikdata kan användas. Det motsvarar ganska väl vad Staffan Danielsson (c) skrivit på sin blogg och en beskrivning som jag delar.

Den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot respektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas. Lagring begränsas enligt den nya lagen till max 12 månader. I denna kan FRA söka efter information som har koppling till tillståndsgivna inriktningar som rör allvarliga hot mot landets säkerhet.
Med andra ord, FRA samlar in och lagrar stora mängder information om kommunikation som saknar koppling till "yttre hot" i sin databas genom att kalla det "teknisk utvecklingsspaning". Därefter söker FRA i denna information för andra ändamål än "teknisk utvecklingsspaning". Jag anser att det är vilseledande. Regeringen har ju tidigare förnekat att FRA lagrar stora mängder kommunikation som man i efterhand söker i. Allt detta backas upp av SVT Rapports inslag den 16 juni 2008 där det framgår att FRA lagrar trafikdata med bred håv. I ett internt FRA-dokument publicerat av SVT Rapport diskuteras omfattningen av verksamheten i termerna "all tillgänglig kommunikation" och FRA anger att de avser att fortsätta med verksamheten. (fråga 5)

Alice Åström (v) tar upp ungefär samma resonemang som mig, bra!

Uppdatering. Farmor Gun har lagt upp Allan Widmans (fp) skriftliga svar. Jag har samma uppfattning som Widman.

3 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Du missar väl inte minneshögtiden i eftermiddag:

Idag sörjer vi Privatlivets död - gör det du också!

Ses där!

Staffan Danielsson sa...

det blev en lång debatt, Mark och dina analyser och artiklar fanns ju verkligen med i debatten.

Repliker blir ju inte alltid så precisa, och jag kan gärna medge att jag svävade ut vad gäller din och er DN-artikel.

Bra med debatt och DN-debatt, ni pekade på det ni ville och lyckades lyfta, även om ni tog i ordentligt i vissa avseenden.

Och ni var ett antal säkert forskare, dock inte alla på signalspaningsområdet kanske.

Så avsåg jag säkert att uttrycka mig!

Mark Klamberg sa...

Staffan,
Jag tog inte illa upp! Blev glad att "mina" frågor kom med. Som sagt tackar jag för de svar du och även andra borgerliga företrädare (Allan Widman, Karin Enström) gett de senaste dagarna. Även om jag önskat svaren tidigare så har jag nu fått ett kvitto på att ni är medvetna om problematiken. Det är lite det jag varit ute efter.