onsdag, oktober 14, 2009

Mönster och samband

Kommentar om riksdagsdebatten. Else-Marie Lindgren (kd) säger i sitt anförande att FRA spanar efter mönster och samband. Jag håller med henne. Hon borde förklara vad det är för mönster och samband.

I förarbetena beskivs en av metoderna som används inom signalspaning på följande sätt.

”Trafikbearbetningen syftar till att bringa ordning i det skenbara kaos som det inhämtade materialet erbjuder. Härigenom kan man konstatera vem som kommunicerar med vem och varför. De uppfångade radiosignalerna identifieras och trafikmönster fastställs.”

I SOU 2009:66 anges även att "resultatet av Försvarets radioanstalts arbete redovisas till Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen i form av rapporter" som kan röra "s.k. trafikkartläggningar (dvs. omfattande beskrivningar av trafikmönster)". I samma utredning anges även att genom "signalspaning har exempelvis utländska organisationers utbredning och kommunikationsmönster kunnat kartläggas och analyseras.

På vanlig svenska, FRA kartlägger kommunikationsmönster och sociala nätverk. Då kan det vara bra med en trafikdatabas.

6 kommentarer:

Fredrik sa...

En fråga, är "oreglerad signalspaning" detsamma som full tillgång till att avlyssna all kabeltrafik?

Finns det inte tex grundlagen som säger att det inte är det?

Mark Klamberg sa...

Jag vet inte hur oreglerad signalspaning i kabel går till. Betyder det att FRA bryter sig in hos operatörerna utan lagstöd? Tror någon seriöst att det kommer att hända?

Flannnery sa...

Tolgfors målar upp oreglerad signalspaning som lika med fri kabelavlyssning. Arrogansen är monumental. Huvudfrågan nu är ju om kablarna ska kopplas in. Det låtsas han inte om. Frågan är varför han är så angelägen om att kablarna måste kopplas in. Jag är benägen att tro att hans prat om våra soldater i Afghanistan är en dimridå. Om jag inte tar miste avfärdade ju FRA:s generaldirektör det argumentet. Det är alltså annat det gäller. Vad? Att sälja information om Ryssland till USA kanske? Eller finns det ännu starkare förpliktelser i hemliga avtal kanske? Vad ska vi tro när våra politiker lägger så stor vikt vid att få igenom något utan att ge oss något vettigt argument för att det skulle behövas?

Fredrik sa...

Tydligen tror sig försvarsministern veta att det kommer att hända, det låter ju på honom som om det redan förekommer och att han är så snäll att han faktiskt ser till att det blir reglerat medan den hemska oppositionen nu vill låta det vara på det sättet.

Galileo Galilei sa...

@Klamberg
"Jag vet inte hur oreglerad signalspaning i kabel går till."

Det finns beskrivet på nätet hur det kan gå till, rent tekniskt.

Närmaste kabelkulvert med optokablar går alldeles utmärkt att tappa av utan att någon någonsin märker det. Enda sättet att upptäcka det är att undersöka optokabeln rent fysiskt.

Vill man ex-vis tappa av Bahnhofs kommunikation så går man in de kabelkulvertar där deras optokablar går, och gör där en avtappning som skickar vidare signalerna till var som helst i världen.

Huruvida Internet-operatörerna krypterar den information som strömmar i deras kablar kan bara de själva svara på. Dock, så okunniga om det ovan beskrivna torde de inte vara.

Ett schweiziskt företag demonstrerade häromåret utrustning som kunde åstadkomma det ovannämnda för drygt 20 tkr.

Minst en amerikansk atomubåt byggdes om på 80-talet för att tappa ryssarnas och andra mindre samarbetsvilliga länders optokablar som ligger i världshaven.

Det är mycket få andra länder som har den tekniska kapacitet som behövs för att möjligöra sådana här operationer, särskilt på stort djup.

Dock är faran för upptäckt där minimal.

Mark Klamberg sa...

Galileo,
Jag har läst om sådan avtappning, bl.a. med hjälp av atomubåtar (James Bamford). Det har varit svårt att långvarigt underhålla sådan avtappning.