söndag, november 01, 2009

En stilla undran

Har inte engagerat mig så mycket i IPRED. Beslutet från socialdemokraternas kongress väcker dock en fråga hos mig. I DN och SvD står det att IPRED inte ska rivas upp. Samtidigt står det i kongressbeslutet följande.

Utgångspunkten är att det är polisen som utreder brott, även mot upphovsrätten.
IPRED handlar om civilrättsliga sanktioner. Borde inte den logiska konsekvensen ha varit att socialdemokraterna ska kräva att IPRED-lagstiftningen helt rivs upp om det är polisen som ska utreda upphovsrättsliga intrång? Det påminner mig om när Fredrik Reinfeldt (m) före valet sa att "vi kan inte jaga en hel ungdomsgeneration” men senare införde IPRED. Regeringsföreträdare förklarade denna synbara kappvändning med att IPRED inte handlade om brottsutredningar, det är ju en civilrättslig sanktion. Ska socialdemokraterna upprepa samma sak, före valet tala om avblåst jakt på fildelare för att därefter ändra position?

Det är bara en stilla undran, i sakfrågan anser jag att man ska fildela lagligt. Om man inte vill betala, använda reklamfinansierade eller andra lagliga tjänster så ska man avstå från att ta del av upphovsskyddat material.

28 kommentarer:

Johan sa...

"i sakfrågan anser jag att man ska fildela lagligt. Om man inte vill betala eller använda reklamfinansierade tjänster så ska man avstå från att konsumera upphovsskyddat material."

Fast det finns ju ohyggligt mycket upphovsskyddat material man kan "konsumera" "lagligt" som varken finansieras genom reklam eller som betaltjänster. Varför tycker du att man ska avstå från det?

Anonym sa...

Okunnighet är nog den rätta förklaringen. Mark, jag tror du överskattar de allra flesta politiker när du antar att de vet att IPRED handlar om civilrätt och att de kan se konsekvenserna av detta. Sanningen är säkerligen att de flesta toppolitiker inte har en aning om vad IPRED innebär. Mona Sahlins kommentarer och de här nya till intet förpliktigande flosklerna tyder på att man inte har en susning.

Mark Klamberg sa...

Johan,
Självklart har jag inget emot att man konsumerar upphovsrättsskyddat material på annat sätt om det är lagligt. Det behöver man inte avstå från.

Nils2 sa...

Hej!

"Om man inte vill betala så ska man avstå från att fildela upphovsskyddat material."

Debatten om fildelning handlar i grund och botten om rätten till fri kommunikation. Det handlar om free speech. Inte om free beer.

Mark Klamberg sa...

Nils2,
Upplever du att yttrande- eller åsiktsfriheten blivit begränsad av IPRED?

Jag som avstår från olaglig fildelning upplever inte att min rätt till fri kommunikation på något sätt blivit påverkad av IPRED. Borde jag det?

Robert Andersson sa...

En liten invändning vad gäller ordval. Konsumera ligger nära ordet förbruka. Att ta del av konstnärliga verk är snarast motsatsen till konsumtion. Än mer om man förser upphovsmannen med nödvändiga medel för att skapa vidare.

Mark Klamberg sa...

Johan och Robert,
Nu har jag anpassat sista meningen i inlägget så att mitt budskap kommer bättre fram.

Robert Andersson sa...

Upphovsrätt är så mycket mer än film, tv, datorspel och musik. Går jag säker ifrån Ipred om jag köper en sådan här?

http://store.psystar.com/featured/open7-osx.html?SID=rpore3fhti6unp160960vldk61

Med tanke på:

http://en.wikipedia.org/wiki/Psystar_Corporation#Legal_issues

Skulle nämligen vara gott att ha en Blu-Ray burner på sin Leopard, men Apple vill inte pröjsa för patentlicenserna.

Anonym sa...

"Jag som avstår från olaglig fildelning upplever inte att min rätt till fri kommunikation på något sätt blivit påverkad av IPRED. Borde jag det?"

Ja, därför att IPRED kan användas för att förfölja människor som utnyttjar sin yttrandfrihet anonymt. Genom att påstå att man äger upphovsrätten till något som tillgängligjorts på internet från ett visst IP-nummer så kan man avslöja identiteten på den som tillgängliggjort materialet. Även om det är det anonyma publicisten som egentligen själv äger upphovsrätten.

Problemet uppkommer genom att det inte först görs en polisutredning kring om det verkligen har skett ett brott.

grey sa...

"Jag som avstår från olaglig fildelning upplever inte att min rätt till fri kommunikation på något sätt blivit påverkad av IPRED. Borde jag det?"

Ja. Titta på Finland, Danmark och varenda annat land som infört en IPRED eller något snarlikt. I samtliga dessa länder har mediaföretagen ägnat sig åt att stämma folk som inte rimligtvis kan ha gjort det som de anklagats för. Detta har inkluderat fyraåringar, liksom ålderspensionärer som aldrig använt en dator. Nästan alla valde att betala när de fick ett statligt sanktionerat utpressningsbrev av stilen "betala 50 000 kr eller så drar vi dig inför rätta på det dubbla" då man själv får stå för rättegångskostnader och ensam ställs mot en mindre armé av deras advokater. Detta alltså trots att personerna i fråga inte gjort något brottsligt.

Anonym sa...

"Om man inte vill betala, använda reklamfinansierade eller andra lagliga tjänster så ska man avstå från att ta del av upphovsskyddat material."

Att kopiera av nära vänner & familj är lagligt. Alla i världen är nära vänner med någon annan och kedjan spänner över nationer. Det är alltså fullt lagligt att fildela till alla i hela världen, bara man gör det i tillräckligt många steg. ;-P

Personligen tycker jag att det är fel att säga att man ska använda lagliga tjänster. TPB är en laglig tjänst, till exempel. Det är inte tjänsterna i sig som är olagliga. TPB är precis lika lagligt som Spotify.

Jonas B. sa...

Det man inte får glömma i IPRED-frågan är att i det närmaste man kommer av en officiell statistik på DMCA takedown notices, det Google behagat berätta om Youtube, så är nästan hälften av alla takedowns rena falsarier som används för att sätta åt konkurrenter.

Än så länge leder IPRED enbart till att få ut personuppgifter från internetleverantörer, men de intressen som strå bakom lagen har inte direkt hymlat med att syftet är att ställa till skada för personen i fråga, genom avstängningar etc. Leverantören har knappast möjlighet att ta ställning till alla takedowns som skulle kunna inkomma, och det borde inte vara deras ansvar.

I alla diskussioner förutsätts att lagen skulle användas av stora skiv- och filmbolag, men jag kan inte se varför den inte skulle kunna användas av snart sagt varje företag och privatperson på nätet.

Jag vet att jag frågat om detta förr, men har någon juridiskt kunnig några kommentarer till det? Kan man göra något för att hyfsa diskussionen i media? Där omnämns lagen i termer av "rätten att få betalt", vilket enligt min mening inte har något alls med lagen att göra.

Donsan sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Donsan sa...

i sakfrågan anser jag att man ska fildela lagligt
Finns det någon som på rak arm kan säga om en fil som laddas ned är laglig eller inte? - Massor av artister - både kända och halvkända har idag släppt sina verk fria för "icke kommersiell fildelning" - Filerna är väl aldrig "laglig" märkta? - Bör en lag inte alltid vara enkel och klar och lätt att efterföljas? -

Dessutom - Kan man i Sverige verkligen lagstifta mot fildelare som kan befinna sig i helt andra delar av världen och där upphovsrätten kan vara helt annorlunda utformad? - Skulle det vara olagligt att ladda hem en fil från någon i något annat land där upp- och nedladdning utan kommersiella vinstintressen kanske är laglig?

Om man inte vill betala
Kan Klamberg på något sätt få stöd för uppfattningen om att de som fildelar - lagligt såväll som olagligt material - inte vill betala?
Länk: Fildelning positiv för ekonomien
Länk: Illegal downloaders spend MORE on music than those who obey the law
Länk: Piratene er de beste kundene

Kan Klamberg på ett enkelt sätt - och mot bakgrund av att det inte finns något - mer än lösa spekulationer - som kan stödja uppfattningen om att den "illegala fildelningens" åsamkar samhället och/eller upphovsmän ekonomiska förluster - förklara varför det anses brottsligt när 2 eller fler privatpersoner kopplar ihop sina datorer för att sedan - helt utan kommersiella vinstintressen - dela filer de själva förfogar över med varandra - och varför då någon överhuvudtaget skall ha betalt?

Kan Klamberg på ett enkelt sätt förklara hur det kan komma sig att lobbyorganisationer som Antipratbyrån och Ifpi - som i huvudsak representerar amerikanska ekonomiska intressen helt har kunnat dominera tolkningen av den svenska upphovsrätten och att de har lyckats förmå våra ansvariga politiker i S - M - Fp - C och KD att lagstifta efter deras önskemål på bekostnad av över 2 miljoner av Klambergs läs- och skrivkunniga landsmän - dvs mer än 1/4 del av den normal hederliga läs- och skrivkunniga befolkningen - Finner inte Klamberg det det minsta oproportionerligt?

Mark Klamberg sa...

Donsan,
För mig är det moraliskt ställningstagande som grundar sig på två principer:

1. Man ska följa lagen.

2. Upphovsrättsinnehavare ska kunna kontrollera hur deras alster ska användas. Tycker vi inte om villkoren så vi får avstå från att ta del av deras alster.

Donsan sa...

Ja - som synes så har Klamberg svårt att besvara frågorna jag ställde - Han besvar dem utifrån 2 "moraliska ställningstaganden" istället

Man ska följa lagen
Vilket låter väldigt likt - man skall följa order - Klamberg undviker frågan om lagen har någon legitimitet när ingen utav ansvariga lagstiftare har kunnat hänvisa till några som helst vetenskapliga studier eller rapporter som har kunnat påvisa sådana allvarliga skadliga effekter att man var tvungen att införa stränga lagar för att bekämpa den sk "illegala fildelningen" - Jämför gärna med t ex bilbälteslagen eller barnaga som alla förgicks av grundliga utredningar och därför också fick acceptans hos majoriteten av det svenska folket - Klamberg gör det lätt för sig och med sitt svar glider han helt förbi faktumet att lagen i princip bara tar hänsyn till dem amerikanska musik- och filmbolagens önskemål och helt förbiser den svenska allmänhetens intresse i frågan - Hur Klamberg kan respektera och "moralisk" stödja en sådan lag är en gåta

Upphovsrättsinnehavare ska kunna kontrollera hur deras alster ska användas
Så Klamberg menar att om en vän till Klamberg kommer på besök och undrar om han får kopiera den nya CDn som Klamberg har köpt till en USBpinne - så skulle Klamberg frankt vägra vännens begäran med motiveringen att Upphovsrättsinnehavare ska kunna kontrollera hur deras alster ska användas?

Menar Klamberg att upphovsrätten verkligen har inrättats för att idag användas till att kriminalisera och jaga över 2 miljoner av Klambergs hederliga landsmän öch för att upphovsrättsinnehavare (dvs amerikanska musik- och filmbolag) skall kunna ha kontroll över svenska privatpersoner som utan kommersiella vinstintressen delar filer de själva förfogar över med varandra? - Jag hoppas att Klamberg inser hur sjukt det låter?

Robert Andersson sa...

Man ska följa lagen säger du. Men du deltar stolt i Pride-festivalen. Säg mig, hur kommer det sig att man inte längre hamnar i fängelse för homosexualitet? Medan man följer lagen flyger livet förbi. Jag menar att man skall förhålla sig till lagen, och framför allt tänka själv. Att låta bli illegal exemplarframställning även om man är motståndare till sådan ensamrätt torde vara acceptabelt.

Vad gäller rättssäkerhet så har vi för närvarande ett pågående rättsfall, där en internetabbonents intressen står och faller med Ephones vilja att tvista med Earbooks. Konstruktionen är minst sagt märklig.

Tino sa...

"Jag som avstår från olaglig fildelning upplever inte att min rätt till fri kommunikation på något sätt blivit påverkad av IPRED. Borde jag det?"

Fri kommunikation må vara, men hur resonerar du kring din rättssäkerhet? Är det ok att privata företag får utföra egna utredningar med personuppgifter som tidigare bara polisen kunnat begära ut?

Om du inte tycker det är något problem så länge man är oskyldig, varför inte tillåta denna typ av utredningar på flera områden? T.ex. kan ju butiksägare få utreda snatterier genom att begära ut personuppgifter bakom de mobiltelefoner som befunnit sig i området eller spåra sedelnummer via banken.

Men finns det inte en poäng att ha polisen som den oberoende tredje part som sköter utredningar, så att de oskyldiga som berörs av utredningen är försäkrade om att den görs på ett korrekt och rättssäkert sätt?

Om du håller med så långt, vad är så speciellt med småbrottet illegal fildelning att du som oskyldig medborgare är beredd att ge upp ditt skydd där?

Donsan sa...

Räkna inte med något vettigt svar från Klamberg - Han vet innerst inne att han har gjort sig till språkrör för lobbyorganisationernas propaganda och han skäms över att han i processen så fullständigt sviker över 2 miljoner hederliga landsmän som han egentligen borde ha brytt sig om

Mark Klamberg sa...

En del av kritiken mot IPRED går ut på att annan än polisen ska få tillgång till dessa uppgifter då detta ses som en uppgift för polisen.

Det är argument som jag kan ha respekt för om man samtidigt argumenterar för att polisen ska få en rätt att begära ut abonnentuppgifter avseende fildelning, vilket polisen inte har idag.

Jag kan redan förutse svaret, ingen ska ha rätt att begära ut dessa uppgifter, men då säger man samtidigt att det är ok att bryta mot lagen. Det tycker jag är fel.

Naturligtvis ska vi diskutera om lagen som skyddar upphovsrätt är legitim eller inte, alltså dess existensberättigande. Jag tycker ett sådant berättigande finns. Om kulturskapare vill sprida sina alster på annat sätt än att ta ersättning för varje exemplar så finns det inget som hindrar det.

Avslutningsvis, apropå våra 2 miljoner landsmän som fildelar olagligt. Jag har några i min omgivning som sysslat med olaglig fildelning. De medger ofta att de gör något som egentligen är omoraliskt men de gör det eftersom det är möjligt. Flera av dem tycker även att IPRED är rimligt och de har slutat fildela. Nu kanske våra bekantskapskretsar ser olika ut. En värdemätare på det blir hur bra det går för PP i valet 2010. Jag kommer i vart fall att stå för min uppfattning och inte ägna mig åt dubbelspel som jag tycker socialdemokraterna gör.

Tino sa...

Tack för svar.

Polisen har väl idag rätt att begära ut uppgifter om brottet är tillräckligt grovt? Frågan är alltså om fildelning är ett tillräckligt grovt brott för att det ska vara motiverat att polisen gräver igenom data på potentiellt oskyldiga personers privata surfande.

Här är det naturligt man ser på saken olika. Vill man legalisera fildelning så ser man ju det inte alls som ett grovt brott. Arbetar man hårt åt andra hållet så har man motsatt syn.

Så långt tycker jag det är okej att diskutera, och håller med dig om att det är upp till folk att rösta på det alternativ som representerar dem. Men jag kan inte för mitt liv se att det är ok att låta privata intressen ta över utredningen.

Och, ja, politiskt hyckel är alltid upprörande.

Mark Klamberg sa...

Tino,
Polisen har rätt att begära ut uppgifter om brottet är tillräckligt grovt, av 6 kap 22 § 2 stycket LEK går det bra om påföljden förväntas bli mer än böter.

Polismetodutredningen förslår en lagändring som innebär att polisen ska ha rätt att begära ut abonnentuppgifter för alla brott, inklusive fildelning som ligger på bötesnivå. Närmast inga remissinstanser har invänt mot detta. Det var mot denna bakgrund jag skrev föregående inlägg.

Donsan sa...

Jag tycker ett sådant berättigande finns. Om kulturskapare vill sprida sina alster på annat sätt än att ta ersättning för varje exemplar så finns det inget som hindrar det.
Klamberg vet mycket väl att det inte är "kulturskapare" som har krävt en skärpt upphovsrätt eller IPRED - "Kulturskaparna" används som slagträn i debatten medan det is själva verket är amerikanska skiv- och filmbolag - dom sk upphovsrättsinnehavarna - som hela tiden verkar för nya lagar som skall skydda deras ekonomiska intressen - Klamberg står här och blandar bort korten!

Klamberg vet också att det finns en annan möjligt tolkning för upphovsrätten - nämligen att den aldrig instiftades för att "kulturarbetarna" skulle utöva kontroll över vad privatpersoner sinsemellan hade för sig - utan att den instiftades för att ge upphovsmän ett skydd mot kommersiellt upphovsrättintrång - dvs t ex masskopiering av CDs och/eller DVDs för försäljning sk counterfeiter - Jag är säker på att de som instiftade upphovsrätten aldrig hade för avsikt att den skulle missbrukas och feltolkas av personer som Klamberg för att försvara amerikanska bolags härjningar i Sverige

Det har inte heller någon betydelse varför folk fildelar - De viktigaste är att de gör det och att lagstiftarna i så fall bör ta hänsyn till deras intressen - Skall politikerna inte i första hand bry sig om sina medborgare och anpassa lagarna med hänsyn till dem? - Klamberg vet att lagstiftarna helt har ignorerat dessa över 2 miljoner svenskars legitima intressen och enbart har brytt sig om dessa amerikanska musik- och filmbolagens önskemål - Ändå hävdar Klamberg att han anser att lagarna är korrekta och legitima - När skall Klamberg ändra åsikt? - När fildelarna är 3 miljoner - 4 miljoner? - Hur länge till skall han hävda upphovsrätten i absurdum - när han inte kan presentera något som kan påvisa några skadliga effekter för dem "kulturarbetare" som han säger sig försvara?

Det Klamberg inte heller vill beröra är den brist på något - i form av studier eller rapporter som kan stödja uppfattningen om att den sk "illegala fildelningen" skadar samhället och/eller "kulturarbetarna" som Klamberg väljer att kalla dem - och så länge Klamberg inte kan presentera sådant material - så är Klamberg inget annat en simpel språkrör för amerikanska särintressen när han istället borde vara en försvarare av över 2 miljoner läs- och skrivkunniga svenskars intressen och deras legitima fri - och rättigheter

Jag fattar bara inte att svenska politiker i S - M - C - Fp och Kd - inte kan inse att alla tillgängliga studier i ämnet tillbakavisar alla deras lama argument och att de fortsätter att hävda att de kämpar för "kulturarbetarna" - sluta ljuga Klamberg - redogör för dina verkliga herrar!

Tino sa...

Men varför är det så självklart att (ens) polisen ska få begära ut abonnentuppgifter för ett brott med såpass liten påföljd? Det finns ju en anledning till att den gränsen fanns där ifrån början.

Jag menar inte att det är ok att bryta mot lagen. Men det finns andra brott där vi accepterar att utredningen måste hållas någorlunda begränsad för att inte gå till överdrift. Ta t.ex. fortkörning. Att det är olagligt att köra för fort betyder inte att den enda korrekta hållningen är att gps-sändare ska placeras i alla bilar och centralt övervakas. Det är en orimlig åtgärd för att stoppa ett bötesbrott.

På samma sätt kan man, utan att hyckla, tycka att det är en orimlig åtgärd att polisen ska gräva runt i privata abonnemangsuppgifter som kopplar samman individer med ip-nummer och potentiellt väldigt privata aktiviteter på Internet bara för att utreda ett småbrott.

Så jag beklagar att detta är ett så väldigt svårt problem att lösa, men kulturarbetare måste, likt alla andra i världen, hitta en arbetsform där de får betalt utan att vi måste instifta en orimlig övervakningsmaskin och/eller rättsprinciper som tummar på fundamental rättssäkerhet. Att jag förstår att detta inte är en trevlig situation för ens sektor att sitta i betyder ändå inte att jag är okej med att steg för steg nedmontera rättssäkerheten.

Mark Klamberg sa...

Tino,
Jag tycker liknelsen med gps-sändare på alla bilar är bra men jag drar en något annorlunda slutsats.

På samma sätt som gps-sändare på alla bilar vore ett dåligt förslag tycker jag det är lika dåligt om man som i Frankrike granskar all internetkommunikation för att hitta otillåten fildelning (HADOPI). Nu fungerar inte IPRED på det sättet, vad jag förstår är rättighetsinnehavarnas företrädare uppe på fildelningssajter kollar vilka som fildelar och därmed frivilligt röjer sitt IP-nummer. Därefter kan abonnentinformation begäras ut. Jag skulle mer vilja jämföra det med att en lapplisa skriver upp registreringsnumret på en felparkerad bil och efter domstolsbeslut kan man få information om vem som är ägare till bilen. Det är något annat än att ha en gps-sändare på alla bilar eller att registrera alla parkerade bilar oavsett om de är rätt eller felparkerade.

fegis sa...

GPS-sändare på bil motsvaras ungefär av TPM-chip i dator.

Tino sa...

Mark,

Tack för en givande diskussion. Du har en bra poäng; gps-sändarna var mer ett exempel på att det ska finnas en gräns för hur långt polisen tillåts utreda småbrott, men som du påpekar så står det inte i god analogi med IPRED. Liknelsen med bilregistret haltar tyvärr också, det är ju svårt att se det som ett (motiverat eller omotiverat) intrång i privatlivet att polisen söker i ett register som redan är öppet för allmänheten.

En annan analogi är i så fall att polisen utreder en felparkering i anslutning till en patientmottagning, och där bilen redan lämnat parkeringen. Är det då okej att polisen begär utdrag ur patientregistret för att spåra den som parkerat fel? (Och med IPRED skulle det ju alltså inte ens vara polisen, utan den privata firman som sköter parkeringsplatsen som tittar i patientregistret.)

De två parkerings-exemplen är rätt belysande, för man kan nu fråga sig om IP-nummer/abonnent-kopplingen är lika privat som patientregistret, eller lika oprivat som bilregistret? För de flesta ligger det väl någonstans på den skalan, beroende på vad man har för sig på Internet.

Tor sa...

"Jag skulle mer vilja jämföra det med att en lapplisa skriver upp registreringsnumret på en felparkerad bil och efter domstolsbeslut kan man få information om vem som är ägare till bilen."

Jag tycker inte att det är någon bra jämförelse. Lapplisan är opartisk, rör sig i en offentlig miljö och observerar där sådant som också kan ses och verifieras av andra. Bilregistret är ju redan någorlunda öppet och knappast integritetskränkande (om man nu inte skäms över sin gamla skorv ;-))

Jag har personligen inga problem med att polisen utreder upphovsrättsintrång eftersom de ska förhålla sig opartiska, men jag tycker att det också i det fallet måste finnas en viss proportionalitet så att inte personers integritet kränks vid misstanke om närmast obetydliga brott.