lördag, december 12, 2009

Promemoria om signalspaning för polisiära behov på wikileaks

Oscar Swartz tipsar om att en promemoria angående kompletterande underlag om signalspaning för polisiära behov finns på wikileaks.

I mitt förra inlägg föreslog jag att regeringen i samband med en sådan utredning skulle pröva möjligheten att SÄPO kan avlyssna och övervaka internationell kommunikation utan att det förutsätts att all gränsöverskridande kommunikation ska överföras till staten. Man bör istället hålla sig till de principer och regler som gäller för övervakning och avlyssning av inhemsk kommunikation. Det ser ut som regeringen ej tänker utreda denna möjlighet.