torsdag, februari 11, 2010

Fortsatta förhandlingar om Swift

EU-kommissionär Cecilia Malmström beklagar på sin blogg omröstningsresultatet rörande Swiftavtalet och förklarar hur hon övertalat Barrosso att den 24 februari få presentera ett förhandlingsmandat för beslut i kommissionen. Det måste sedan slutgiltigt beslutas av rådet och sedan kan kommissionen börja förhandla med USA. Hon förklarar att ett sådant mandat måste innehålla starkare skydd för dataanvändning och integritet.

Jag anser att kommissionen i samband med dessa förnyade förhandlingar bör göra åtminstone tre saker om de ska vinna stöd för ett avtal med USA: 1) Förklara varför redan existerande mekanismer för att utbyta information om brottslighet inte kan användas avseende terrorism, 2) avlägsna alla möjligheter till att uppgifter om banktransaktioner kan överföras eller göras tillgängligt i bulk (se artikel 4.6 i det förkastade avtalet), och 3) förankra processen hos våra folkvalda representanter i Europaparlamentet.

Bloggar
Christian Engström

4 kommentarer:

Jonas B. sa...

Cynikern i mig misstänker att utan paragrafen om data i bulk så blir hela avtalet meningslöst.

Vad jag egentligen är lite förvånad att ingen egentligen tar upp är det ekonomiska värdet av dessa transaktioner. Med tanke på hur mycket dåligt underhållna persondata är värda (till exempel när företag köper upp kundregister) så måste realtidsdata över finansiella transaktioner ha ett enormt värde om man bara har resurserna att använda det.

Man har ju läst om hur stor roll underrättelsetjänsterna spelar i moderna internationella storföretag och hört och annan historia om hur kunskap om offerter och kommande storavtal läckt i förväg. Liknande information måste ju gå att extrapolera ur detta datat. Om ABB plötsligt flyttar 20 miljarder inför en storaffär i Kina är nog Westinghouse beredda att betala väldigt mycket för den informationen till exempel.

Ändå tycks den ekonomiska ersättningen här utebli? Det övergår mitt förstånd fullständigt. Hur kan man ge bort värdefulla data gratis? Skulle USA eller Kina ge EU tillgång detsamma? Jag har svårt att tro det, men överbevisa mig gärna.

Mark Klamberg sa...

Jonas B.,
Jag har börjat att dela din uppfattning, dvs utan artikel 4.6 blir hela avtalet meningslöst.

Förklaringen på min första fråga (varför redan existerande mekanismer inte fungerar) är förmodligen att avtalet tillåter överföring i bulk.

Lars-Erick Forsgren sa...

Helt riktiga invändningar-råd till Cecilia M inför den fortsatta behandlingen.

Jag tror inte att C M sörjer över att SWIFT-avtalet avslogs. Men givetvis beror det på hur ett nytt förslag till avtal ser ut.

F.ö. instämmer jag i JOnas B:s kommentar.

Fredrik sa...

Helt riktigt. Syftet med avtalet är att möjliggöra datamining. Absolut inget annat. Det handlar inte om enstaka uppgifter, som man kan få ut på annat sätt.

Förvisso kommer man en bit med NSA:s Swiftinhämtning i kombination med internationellt polissamarbete, men för att man ska kunna ligga på framkant krävs mönsterigenkänning av stora mängder.

Det är min övertygelse att USA också kommer att ges dessa möjligheter. Vi har en upprepning av FRA-farsen att vänta. Även denna stinkbomb kommer att pyntas med rosetter och Wunderbaum. Det kommer också att presenteras övertygande bevis för vilken betydelse analys av Swifttrafik har på CT-området. Var så säkra.