torsdag, februari 11, 2010

Skuggboxning

Hos Johan Linander (c) läser jag att (s), (v) och (mp) i justitieutskottet enats kring trafikdatalagring i en gemensam skrivelse. De kommer att genomföra trafikdatalagringsdirektivet. Den väsentliga skillnaden jämfört med trafikuppgiftsutredningens betänkande (SOU 2007:76) är att de rödgröna anger att "vilka data som ska lagras regleras i lag och inte i en förordning".

Detta kan jämföras med den lagrådsremiss som "läckt" från regeringskansliet där man återfinner samma förslag. I den "läckta" lagrådsremissen kan man läsa att "Regeringen instämmer i vad flera remissinstanser påpekat, bl.a. att principen bör vara att sådant som gäller lagringsskyldighetens omfattning bör regleras i lag." Se sid. 26. samt förslag till ändring 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

De rödgröna och den borgerliga alliansen förespråkar alltså samma sak. Det är naturligtvis bra att det regleras i lag, istället för i en förordning, vilken data som ska lagras. Det minskar dock inte lagringens omfattning eller besvarar frågan hur uppgifterna får användas. Läs mer hos Mikael Nilsson.

3 kommentarer:

Unknown sa...

Här är en kopia

Mark Klamberg sa...

Tack Mikael!

Markus "LAKE" Berglund sa...

Hehe, önskemålet uppfyllt, 1 timme och 28minuter senare.

Svärmen FTW! :-)