torsdag, april 22, 2010

EG-direktiv och register som rör säkerhet

I ett tidigare inlägg skrev jag om alliansens förslag att öppna upp statliga register. Jag har därefter läst vad Mathias Sundin och Johan Pehrson skriver om förslaget. Hos den senare hittar jag en länk till artikeln "Särskilda registerförfattningar" av Sören Öman från 2006. Han skriver följande om EUs dataskyddsdirektiv på sid. 694.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen, som alltså är subsidiära och kan frångås genom annan lag eller förordning, genomför ett EG-direktiv. De särskilda registerförfattningarna med från personuppgiftslagen avvikande bestämmelser får givetvis inte stå i strid med EG-direktivet. EG-direktivet gäller emellertid inte för sådan behandling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av gemenskapsrätten och inte under några omständigheter för sådana behandlingar som rör allmän säkerhet, försvar, statens säkerhet och statens verksamhet på straffrättens område.
Jag har skrivit nedanstående på samma tema i en senare artikel, synd att jag inte fick med en referens till Ömans artikel.
The Data Protection Directive is outside the scope of this article because the directive does not apply to processing operations concerning public security, defence and the activities of the State in areas of criminal law. However, some definitions in the Data Protection Directive are also used in legislation related to law enforcement which will warrant some references to the directive.

Inga kommentarer: