torsdag, april 22, 2010

Purgatorium på ABF den 28 april

Det har blivit ett missförstånd om när Mats Deland ska presentera sin bok Purgatorium på ABF, det äger rum den 28 april. Nedanstående kan man läsa på ABFs hemsida.

Hur har Sverige kunnat bli
en fristad för krigsförbrytare?

Historikern Mats Deland
samtalar med
folkrättsjuristen Mark Klamberg

Sverige har gjort sig känt för sin ovilja att ställa krigsförbrytare inför rätta. Mellan tre och fyra hundra misstänkta förövare fann en trygg hamn i Sverige efter andra världskriget. Med all sannolikhet finns det även i dag åtskilliga personer med liknande bakgrund i landet. Historikern Mats Deland har i sin uppmärksammade bok Purgatorium beskrivit detta med exempel från framförallt den lettiska flyktinggruppen.

• Onsdag 28 april kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 50 kr

1 kommentar:

profanum_vulgus sa...

Krigsförbrytare från förlorar-nationer menar han va? Några andra ställer man ju inte till svars.