onsdag, april 21, 2010

Påtvingad folkomröstning kan strida mot grundlagen

SvD har intervjuat statsvetare och jurister om de rödgrönas överenskommelse om att anta en lag som tvingar kommunerna i Stockholms län att anordna folkomröstningar 2012.

2 § i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar anger att det är kommunfullmäktige, inte riksdag eller regering, som ska besluta om det ska hållas kommunal folkomröstning, den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade samt röstsedlarnas innehåll och utseende.

De rödgröna har som bekant kommit överens om vilka frågor de vill tvinga kommunerna att hålla folkröstning om, vilket strider mot lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Därför behövs det en ny speciallag för kommunerna i Stockholms län. Folke Johansson, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på folkomröstningar, ifrågasätter om det är förenligt med grundlagen. Folke Johansson säger följande.

- Jag förstår inte hur man kan hävda att man ska stifta en lag som gäller en
specifik del av landet och dessutom ange vilken del av landet. Det är för mig en
absurditet med en sådan lag, säger han till TT.

- Det är en absolut konstighet. Att riksdagen sedan skulle fatta beslut om vilka alternativen skulle vara är ytterligare en konstighet. Det är svårt att se det som en generell lag i någon som helst mening, säger han.
Även professor Olof Ruin uttrycker kritik i DN. Det vore bättre att diskutera och avgöra denna fråga i sak i samband med riksdagsvalet 2010.

Läs också: Per Pettersson, Hans Åberg, Kent Persson (2), Magnus Andersson, Maria Wallhager, Per Altenberg, Andreas Froby, Annika Beijbom, Gulan Avci, Peter Friberg, Christer Sörliden, Runo Johansson, Joakim Hofvander, Johan Hedin, Tomas Agdalen

3 kommentarer:

Niki Westerberg sa...

Enligt regeringssformen 8:4 så kan riksdagen bara besluta om folkomröstningar som gäller hela riket.

Jonas Eklund sa...

@Niki Westerberg:

I 8 kap. regeringsformen anges ett antal frågor som endast får regleras genom lag. I 8 kap. 4 § står att "[f]öreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela riket och om förfarandet vid folkomröstning i grundlagsfråga meddelas genom lag".

Föreskrifter om andra folkomröstningar behöver alltså inte meddelas genom lag. Bestämmelsen kan dock inte tolkas motsatsvis, dvs. så att sådana föreskrifter inte får meddelas genom lag. Det finns många lagbestämmelser om frågor som det inte är obligatoriskt att lagreglera enligt 8 kap. regeringsformen.

Mark Klamberg sa...

Jonas,
Nu är kommunala folkomröstningar reglerade i en särskild lag, så om de rödgröna vill avvika från denna ordning måste riksdagen ändra eller anta ny lagstiftning.

Frågan är om en sådan lag skulle strida mot grundlagen. Folke Johansson argumenterar övertygande för det.