lördag, april 24, 2010

Pest eller kolera

Maud Olofsson (c) och Andreas Carlgren (c) har skrivit en artikel på SvD Brännpunkt. Jag tyckte en passage i artikeln väldigt väl fångar problematiken i den rödgröna oppositionens överenskommelse om en folkomröstning där vi ska rösta antingen för Förbifart Stockholm eller utbyggd kollektivtrafik.

I den folkomröstning som blir verklighet om de kommer till makten ställs kollektivtrafik mot nya vägar. Oavsett utgång i en sådan folkomröstning riskerar resultatet att bli fortsatt trafikkaos. Vinner kollektivtrafiksförslaget kommer barnen få vänta på dagis medan föräldrarna sitter fast i Essingeledens bilkö. Vinner Förbifart Stockholm blir det svårt för förortens pensionärer att hitta en ledig sittplats på tågen. Därför behöver Stockholm både utbyggd kollektivtrafik och en förbifart.
Den rödgröna politiken innebär att vi väljare i en folkomröstning ställs inför ett val mellan pest och kolera, antingen trängsel på Essingleden eller trängsel i bussar och tåg. Med sådana alternativ är det svårt att fatta ett rationellt beslut. Det är ungefär som om man i 1994 års folkomröstning hade begärt att medborgarna ska välja om Sverige antingen ska vara medlem i FN eller EU, när det bevisligen är fullt möjligt att vara medlem i båda organisationerna. Valet står inte mellan pest eller kolera utan ett val mellan ett rationellt sätt att bekämpa utsläppen eller ständiga låsningar.

Läs mer. Per Ankersjö beskriver det som en infrastrukturfars. Kent Persson är inte förvånad. Runo Johansson skriver apropå låsningar i infrastrukturpolitiken att frågan om förtroende för regeringsalternativen kommer att avgöra valet. Christer Sörliden är inne på samma tema.

14 kommentarer:

Din vän sa...

Förslaget måste ses som ett första förslag. Alternativen bör knappast bli som antingen eller. Vi behöver utbyggda vägar kring Stockholm, det kan inte all världens kollektivtrafik ändra på. Samtidigt är kollektivtrafiken under all kritik i Stockholm.

Mats Henricson sa...

Nej nej, Mark, du har fel. Pappa kommer att sitta fast på Essingeleden, medan mamma kommer hem snabbare än vanligt!

För så är det. Männen är de som i huvudsak puttrar fram i bil, medan kvinnorna åker kollektivtrafik.

Förutom den könsmässiga snedvridningen så tycker jag det är helt rätt. Väljer man att skita ner för andra så ska man straffas hårdare än idag.

Anonym sa...

Folk kan sluta åka så jävla mycket bil och ta bussen! fan alltid bara en person i varje bil

Mark Klamberg sa...

Mats,
Jag åker buss till jobbet (och är snart pappa).

Själv drabbas jag inte av trängseln på Essingeleden, men jag ser gärna att bilarna åker förbi Stockholm istället för in i Stockholm.

Mark Klamberg sa...

Kulturbloggen,
Det är inte så den rödgröna överenskommelsen om folkomröstningsalternativen ser ut, det är ett val mellan två alternativ, antingen Förbifart eller utbyggd kollektivtrafik.

Om de rödgröna nu vinner ser jag gärna en linje 2. Då skulle det se ut enligt följande.

1. Ja till Förbifart Stockholm
2. Ja till Förbifart Stockholm och utbyggd kollektivtrafik
3. Nej till Förbifart Stockholm och ja till utbyggd kollektivtrafik

Vågar de rödgröna ändra sin överenskommelse och ställa dessa tre alternativ mot varandra vid en folkomröstning?

Jesper sa...

Mark, ställer man upp alternativen som du gör det, så blir det rätt så tokigt. Förbifarten kostar ungefär 28 miljarder. Frågan det ska röstas om är vad 28 miljarder ska gå till: en förbifartslösning eller en kollektivtrafikslösning.

"Både och" skulle ur den perspektivet innebära att tunneln slutade under Mälaren, eftersom 14 miljarder antagligen inte räcker hela vägen.

Poängen är att det finns flera satsningar runtomkring, som inte är föremål för omröstning.

Det är visserligen mycket text, och den kunde vara mera konkret än det är, men det står ändå en hel del här.

Skulle alternativen i omröstningen utökas som du föreslår, så är det ditt alternativ 1 som tillkommer, samt det tredje alternativet formuleras om en smula. Detta eftersom utgångsläget är:

2. Utbyggd kollektivtrafik, ingen FFS.
3. FFS + Utbyggd kollektivtrafik minus kostnaden för FFS.

Mark Klamberg sa...

Jesper,
Det är mycket möjligt att de rödgröna tänker sig mer satsningar än 28 miljarder, men det är inte så de rödgröna vill att det ska stå röstsedeln. På röstsedeln vill de rödgröna ställa kollektivtrafik mot Förbifarten.

Det visar varför det är ganska dumt att folkomrösta om denna sak, det leder till förenkling och fördumning.

Om det ska vara en folkomröstning så ska det vara ja eller nej till Förbifarten, inget mera.

Fazeela Selberg Zaib sa...

Politiken numera är ofta fyrkantig då det handlar om att hitta frågor hos sig själv som ens opposition tycker olika om, och sedan gå till val med dessa.

Det är nog därför man ofta ser en absolutismpolitik föras, om det nu finns ett sådant begrepp (och finns det inte bör det finnas!).

En folkomröstning blir också väldigt skev, oavsett vad man röstar för. Jag som inte har bil har svårt att sätta mig in i frågan i sig, på ett personligt plan, då det inte direkt påverkar mig. Dessutom bor jag nära alla möjliga typer av lokaltrafik och känner inte heller av den upplevda bristen i lokaltrafiken.

Vad jag försöker säga är, att det är många som befinner sig antingen i mina skor, eller är bilister som upplever ett problem med dagens situation, eller åker lokaltrafik men bor på en ofördelaktig plats, när det gäller förbindelser.

Vem kommer då att rösta, och varför? Hur många sätter sig in i frågan, egentligen? Röstar man egoistiskt eller för det allmänna bästa?

Mark Klamberg sa...

Fazeela,
Jag kunde inte hålla med dig mera, jag är också oroad över vem som kommer att rösta och varför? Vad händer om förutsättningarna förändras efter folkomröstningen?

Anonym sa...

Vad händer om förutsättningarna ändras efter ffs är klart? värsta tänkbara, folk kan inte köra bil längre. Då finns det en väg för 28 miljarder som ingen har någon nytta av. Kanske som skyddsrum vid krig. Sedan att folk inte är insatta i en fråga kan ju inte vara något större problem. Speciellt som politiker oftast inte har en aning om vad de röstar ja till. Hur många av riksdagsledamöterna läser budgeten innan de röstar ja eller nej.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Du får gärna argumentera för din ståndpunkt i sak, dvs att Förbifarten är fel, men låt oss göra det i valet 2010.

Låt oss anta att det efter valet blir en majoritet för Förbifarten men att man under projekteringen upptäcker att kostnaderna skenar. Då är det lättare att ändra sig, justera eller avbryta bygget jämfört med att en folkomröstning tar ställning för Förbifarten.

I sak anser jag att du är lite väl pessimistisk. Även bussar kommer kunna utnyttja Förbifarten. På förmiddagen såg jag ett program om forskare i USA som fått 600 miljoner USD från Exxon Valdez för att fortsätta sin forskning om mikrober som förbrukar koldioxid och producerar bränsle.

Med sådant bränsle i tanken blir inte den globala uppvärmningen det stora problemet med bilismen, utan trängseln. Låt oss göra något åt det.

Jesper sa...

"På röstsedeln vill de rödgröna ställa kollektivtrafik mot Förbifarten.

"Det visar varför det är ganska dumt att folkomrösta om denna sak,det leder till förenkling och fördumning."

Du lyckas upprepa vad en massa oppositionsmotståndare (för de är väl inte i regeringsställning också? ;) valt som vinkel på folkomröstningen. Sedan kallar du det fördumning. Jag ser ingen anledning att säga emot dig.

Mark Klamberg sa...

Jesper,
Du verkar ifrågasätta att de rödgröna ställer ökad kollektivtrafik mot Förbifarten.

Jag får väl klippa från hemsidan för Rödgrönt samarbete:

"Förbifart Stockholm är en fråga som delar opinionen i länet. Frågan har också varit en av de svåraste i det rödgröna samarbetet. Vi har nu enats om att låta invånarna i Stockholms län genom en folkomröstning avgöra om man vill bygga Förbifarten eller om man i stället vill satsa på ökad kapacitet i kollektivtrafiken."

Jesper sa...

Mark, jag tror inte vi är oense om någonting egentligen!

Jag ifrågasätter inte att folkomröstningen ställer förbifarten mot lika stora satsningar på kollektivtrafiken. Detta är exakt vad den går ut på! Jag instämmer med dig. :)

Jag ifrågasätter däremot att ökad kollektivtrafik över huvud taget ställs mot endast förbifarten. Att så inte är fallet är väldigt tydligt. Jag håller med dig om att det vore dumt att göra så!

Jag påpekar också att den "Linje 2" som du föreslog i ditt inlägg själva verket är samma sak som det ena av alternativen i omröstningen, nämligen FFS-alternativet. Att i en eventuell omröstning rösta på Förbifart Stockholm, är alltså att rösta "både och", om man ser till satsningarna som helhet. Om man däremot gör "både och" med enbart förbifartspengarna, då blir det tokigt, eftersom de helt enkelt inte räcker till både och. På den här punkten verkar vi vara överens.

Men både du och flera andra, framställer omröstningsförslaget som om det handlade om att välja mellan:

1. Ingen kollektivtrafik.
2. Ingen förbifart.

Detta vore dumt. Vi är överens!

I själva verket är alternativen:

1. Kollektivtrafik och annat + förbifart.
2. Kollektivtrafik och annat + mycket mera kollektivtrafik.

Mycket bättre. Jag håller med dig om att den första framställningen är fördummad.

Min sista poäng var att de som framställer folkomröstningen på det fördummade sättet är dem som är kritiska till förslaget.