torsdag, april 22, 2010

Regeringen bör omvärdera förslaget till ny patientsäkerhetslag

Expressen skriver om regeringens förslag till ny patientsäkerhetslag som innebär att socialstyrelsen istället för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN ska utreda fel i vården. Det är flera som spontant hör av sig till mig och uttryckt oro för detta förslag och bett mig skriva om saken. De har väldigt lite förtroende för socialstyrelsen medan de känner mer tilltro till HSAN. Även min vän Maria Byström har skrivit om saken. Jag har fram till nu avstått att skriva om detta eftersom jag inte är insatt i området. Ikväll träffade jag ännu en person som uttryckte oro inför denna förändring. Regeringen bör omvärdera sitt förslag. Det finns ett egenvärde i att människor känner förtroende för tillsynen över vården.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack Mark. Detta ger mig det hopp jag så väl behöver i denna så viktiga fråga för oss som liberaler.

Varma hälsningar

Unknown sa...

Det problematiska med HSAN är att det inte verkar för patientsäkerhet. Ingen patient är skyddad, inget framtida misstag undanröjt, och samma misstag kommer hända igen.

Det är viktigt att patienter får upprättelse när misstag görs i vården. Men HSAN varken stödjer eller skyddar patienter. Om något motverkar de snarast deras säkerhet. Att skylla på pilotfel vid varje flygplanskrash, om än rätt många ganger, hindrar inga nya plan från att störta.

Vi behöver ett nytt säkerhetstänkande inte en falsk känsla av upprättelse för patienter.

Men vi behöver förutom säkerhet också bättre stöd för patienter som känner sig felbehandlade, kränkta och förtvivlade. Det stödet finns inte från HSAN. Patientens lidande i konflikter med vården, under behandlingar och långa väntetider försvinner inte för att en enskild individ efteråt kan klandras. Den hjälpen måste vara omedelbar.

Vi behöver reformera säkerhetsarbetet inom vården i Sverige, och det nya förslaget är ett steg i rätt riktning. Men vi behöver också stärka patienternas ställnings med bättre stöd och vägledning, på patienternas och inte vårdgivarnas villkor. Vi behöver starkare patientombudsmän och patientnämnder med mer vägledning, både strikt medicinsk och medmänsklig sådan.

HSAN som det är utformat idag ger oss varken säkerhet eller värdighet för vårdtagarna. Det kan knappast vara ett bra system att fortsätta med.