onsdag, april 07, 2010

Tredje rättegång i svensk domstol beträffande krigsförbrytelser

SvD och DN skriver att polisen gripit en man i 30-årsåldern greps på tisdagen i västra Sverige misstänkt för grovt folkrättsbrott alternativt mord. De brott mannen misstänks för begicks i byn Cuska i Kosovo den 14 maj 1999. Han kommer att begäras häktad i Stockholms tingsrätt senast fredag den 9 april.

För det fall åtal väcks blir detta den tredje rättegången i svensk domstol beträffande krigsförbrytelser. Det första målet, avgjort 2006, rörde Jackie Arklöv vilket jag kommenterat i en artikel. Rättegång avseende det andra fallet, mot en 43-åring, förväntas inledas i september i år, vilket jag kommenterat i en radiointervju.

Det nu aktuella målet rör konflikten mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och landets albanska minoritet vilket troligen kommer att klassificeras som en icke-internationell väpnad konflikt. Med en sådan klassificering av konflikten följer en rad svårigheter för åklagare, domstol och åtalad. Orsaken är ålderdomlig lagstiftning som tidigare och nuvarande regering valt att inte uppdatera. Rättegångar avseende krigsförbrytelser bör inte avgöras av kvaliteten på den svenska lagstiftningen utan av den tillgängliga bevisningen.

Vid sidan av kan nämnas att jag nu läst färdigt Mats Delands bok "Purgatorium - Sverige och andra världskrigets förbrytare". Där beskriver Deland bl.a. hur juristerna vid tiden för utformningen av lagstiftningen beträffade folkrättsbrott (krigsförbrytelser) som ett provisorium. Han beskriver också hur utrikesdepartementets folkrättsexpert på 1990-talet ifrågasatte om lagstiftningen skulle hålla i en rättegång, se detta PM som anger att "viss osäkerhet råder vad gäller tillämpningsområdet för de straffbestämmelser som skulel aktualiseras". Med detta provisorium får vi leva tills regeringen vaknar upp.

Inga kommentarer: