söndag, maj 16, 2010

Besked i Afghanistanfrågan

Vänsterpartiet vill som bekant dra tillbaka de svenska trupperna från Afghanistan omedelbart medan miljöpartiet har satt en deadline till 2014. I DN uttalar sig Mona Sahlin på ett sätt som jag tycker är förnuftigt.

Min åsikt är att vi ska stanna i Afghanistan så länge vi gör nytta, så länge vi har ett tydligt uppdrag från Afghanistans regering och så länge FN vill att vi ska vara där. Det kan vara några eller många år
Vi får se vilken linje som vinner. Wiseman efterfrågar ordentliga och mätbara mål för den svenska militära insatsen. Ett tänkbart svar ges i kommentarsfältet hos Wiseman.

Målet är att marginalisera talibanerna och slå ut/fängsla de militanta delarna. Att marginalisera talibanerna handlar framförallt om att med civila insater förbättra vardagen för afghaner. Att slå ut/fängsla de militanta delarna ska ske genom samverkan mellan svensk trupp och utbyggd afgansk polis/säkerhetstyrkor.

4 kommentarer:

Tristan sa...

Vad är den/de folkrättsliga grunderna för militära åtgärder i Afghanistan?

Finns ett enigt säkerhetsråd för FN:s räkning?

Mark Klamberg sa...

Tristan,
Man brukar skilja mellan mandaten för ISAF (International Security Assistance Force) och OEF (Operation Enduring Freedom).

1. ISAFs mandat
Sverige insats ingår i ISAF.

ISAF etablerades genom resolution 1386(2001) som antogs genom enhällighet den 20 december 2001.

Resolution 1386(2001) har förnyats ett antal gånger, senast den 22 mars 2010 genom resolution 1917(2010), vilket var ett enhälligt beslut.

Nu krävs det inte enhällighet för att en resolution ska gå igenom i säkerhetsrådet, men så var det med resolutionerna 1386(2001) och 1917(2010).

2. OEFs mandat
När det gäller USAs och Storbritanniens våldsanvändning från den 7 oktober 2001 som svar på 11 september så grundade det sig på självförsvarsrätten som ej förutsätter en resolution i FNs säkerhetsråd. Det krävs dock att man rapporterar saken till FNs säkerhetsråd vilket USA och Storbritannien gjorde. Det finns två resolutioner i FNs säkerhetsråd som anknyter till detta, resolutionerna 1368(2001) och 1373(2001). Båda gäller 11 september-attackerna, antogs enhälligt i september 2001 och erkänner rätten till självförsvar.

För att sammanfatta, både ISAF och OEF har stöd i folkrätten.

gesess sa...

Det sägs ibland i debatten att Sverige gick in med trupper under villkoret att vi skulle stå under FN:s befäl, men att vi nu står under NATO:s befäl. Är dessa påståenden korrekta?

Mark Klamberg sa...

Gesess,
ISAF har aldrig varit under FN-befäl.

Av det första beslutsunderlaget, Proposition 2001/02:60 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan, undertecknad 20 december 2001 av Göran Persson (s) framgår det att ISAF ska ledas av Storbritannien. Det fanns redan från början ett rättsligt mandat från FN, vilket jag redogjort för ovan.

I propositionen görs en jämförelse med KFOR i Kosovo, som är en NATO-ledd insats.

Ledningen för insatsen roterade var sjätte månad mellan länder som Turkiet, Nederländerna och Tyskland (alla NATO-medlemmar).

Sedan 11 augusti 2003 lämnade man rotationsledningen eftersom det var svårt att hitta länder som ensamt ville leda och man övergick till att ha ISAF under NATO-befäl, fortfarande med ett FN-mandat i botten.