lördag, maj 15, 2010

Sverige säljer utrustning och system för signalspaning till Saudiarabien

SvD rapporterar att Sverige förlänger det samförståndsavtal med Saudiarabien om militärt samarbete som Leni Björklund (s) undertecknade 2005. Det är inte bra eftersom Saudiarabien är en diktatur som uppvisar betydande brister vad avser mänskliga rättigheter. Via Mikael Nilsson hittar jag avtalet där det framgår att samarbetet rör signalspaning och elekronisk krigföring. Jag har uppfattat att avtalet framförallt rör det flygande radarsystemet Erieeye, men samtidigt framgår det av SvDs artikel att Saudiarabien drev igenom att avtalet skulle omfatta mer än så.

Problemet är att med den begreppsapparat som regeringen använt i lagstiftningen för FRAs verksamhet omfattar begreppet "signalspaning" även avlyssning och övervakning av civila kommunikationsnät. På så sätt kan stater i stora kommunikationsflöden identifiera, kartlägga människors kommunikationsmönster och därmed medlemskap i såväl legitima som kriminella nätverk och organisationer. Det aktuella avtalet handlar om försäljning av utrustning och system för signalspaning. Det vore bra om ansvarigt statsråd Sten Tolgfors (m) klargör att detta avtal inte tillåter försäljning av signalspaningsutrustning och system som kan användas mot civila kommunikationsnät.

De svenska riktlinjerna säger att Sverige inte bör exportera vapen till länder som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Av Sveriges Radios inslag framgår det att Tillståndsmyndigheten, ISP, trots dessa riktlinjer sagt ja till avtalet eftersom systemen inte är dödliga vapen. I länder som Saudiarabien är system för övervakning förmodligen mer dödliga och skadliga ur en MR-synvinkel än kanonrör från Bofors.

9 kommentarer:

Jöran Lindeberg sa...

Intressanta nyheter, jag tar tillfället i akt att påpeka en relaterad nyhet, nämligen att Sverige den 7 maj inför FN:s råd för mänskliga rättigheter hävdade att svensk lag förbjuder vapenexport till länder där det förekommer brott humanitär rätt. Det är inte sant, då Sverige exporterar vapen till Pakistan, Indien och Thailand. Läs mer på http://joranlindeberg.blogspot.com/2010/05/sverige-ljog-i-fn-om-vapenexport-till.html

Anonym sa...

För att inte tala om att vi numera handlar med Libyen. Där hörde man ju bara vänsterpartistiska protester mot.

Rikard sa...

ISP har inte alls sagt ja till något avtal. Avtalet upprättades av Leni Björklund och den regering där ditt parti ingår väljer att förlänga det.

Mark Klamberg sa...

Rikard,
Det står i Sveriges Radios text att ISP sagt ja till exporten. Har du annan information?

Det stämmer att den förra regeringen ingått avtalet och att den nuvarande regeringen valt att inte avbryta avtalet. Det är jag kritisk till.

Rikard sa...

Exakt, det står att ISP sa ja till exporten. Du skriver dock att ISP sa ja till avtalet och det är inte korrekt. Sedan utgår jag ifrån att ISP frågade exportkontrollrådet vad de ansåg om exporten innan tillstånd gavs första gången. Behöver jag tillägga att ditt parti har en ledamot i rådet? ;-)

Zven Johansson sa...

Ledsen att behöva säga det Mark, men jag kan inte förstå ditt problem med Saudi. Klart stater måste samarbeta och det är klart att Saudi måste kunna hålla koll på sina säkerhetsproblem.

Kan svenska ingenjörer hjälpa till där så är jag bara glad att stå till tjänst. Vi står enade mot terroristerna och håller koll på både svenska och saudiska extremister med FRA, Erieye o.s.v.

Mark Klamberg sa...

Zven,
Anser du att det är betydelselöst vad det är för utrustning som exporteras och vad det används till?

Om Saudierna bara får Erieeye för att bevaka sitt luftrum hade jag inte haft några störra problem jämfört med om det handlar om övervakning av oppositionella (vilket inkluderar demokratiskt sinnade). Därför är det olyckligt med ett luddigt ramavtal däär det är svårt att fastställa vad Sudierna får av oss.

Zven Johansson sa...

Betydelselöst vilken typ av utrustning det är? -- å nej! Det är få system som ger samma möjlighet till utövande av kontroll. Erieye är för den fysiska världen vad FRA är för datablippen.

Klart man kommer rätt långt med satellit, men den här typen av radar är helt osagbart för realtidsbevakning. Framför allt har Erieye en jäkla precision och kapacitet att hålla koll på mycket samtidigt. Sen kan man växla upp möjligheterna hela genom att koppla ihop Erieye med andra system.

Luftrum är bara ett användningsområde. Vi snackar pojkar i buskarna, gränsbevakning, suspekt civill aktivitet. Flyg runt och automatbevaka och koppla ihop med resten av dina underrättelsesystem. Alla typer av misstänkta föremål.

Jag fattar det som att du vill bevaka människors rörelse eller liknande, men det tror jag är lite svårt med bara Erieye. Däremot vill jag rekommendera att bevaka alla fordon som dina "säkerhetsrisker" använder. Desutom har du ju koordinater så du kan gå vidare med andra system, GPS-tillämpningar, kameror och liknande. Kan bli jäkla bra internkontroll om du frågar mig, så häng inte läpp, Mark!

http://www.saabgroup.com/Global/Documents%20and%20Images/Air/Sensor%20Systems/ERIEYE/ERIEYE%20EN%20Print.pdf

Luddiga avtal? Jag snackar möjligheter! Utan det du kallar luddighet skulle det vara jäkligt svårt att få till den internkontroll du snackar om.

Mark Klamberg sa...

Zven,
Jag tvivlar inte på Erieyes förmåga att bevaka den fysiska världen.

Min tes, som jag drivit ett tag, är att fysisk övervakning medför färre risker för den personliga integriteten jämfört med övervakning av elektronisk kommunikation.