tisdag, juni 15, 2010

Nej till överföring av bankuppgifter i bulk

Enligt DN ska EU-kommissionen idag ta ställning till ett förslag som innebär att europeiska banktransaktioner i bulk ska överföras till amerikanska myndigheter. Det handlar om uppgifter hos företaget SWIFT som sköter tekniken bakom internationella transaktioner åt tusentals banker.

Att det finns ett visst utbyte mellan USA och Europa av bankuppgifter för att bekämpa brottslighet och terrorism är nödvändigt och kan vara berättigat om det är kopplat till ett krav på brottsmisstanke. Däremot är det fel att överlämna privatpersoners bankuppgifter till USA utan urskiljning. Det är olyckligt att avtalsförslaget som EU-kommissionen ska ta ställning till idag inte gjorts tillgängligt av en EU-institution utan har läckts av Statewatch. Jag kan bara se två skäl till varför USA vill ha tillgång till och lagra bankuppgifter i bulk.

1. Amerikanska myndigheter vill söka igenom alla våra bankuppgifter för att hitta avvikelser från det normala, vilket på engelska benämns som "Datamining" eller på svenska "informationsutvinning". I avtalsförslaget finns det ett uttryckligt förbud mot datamining, se artikel 5(3) i avtalsförslaget. Eftersom datamining är förbjudet enligt avtalet så kan överföring och lagring i bulk inte motiveras av detta skäl.

2. Amerikanska myndigheter kan behöva lagra data en längre tid i bulk eftersom de kan upptäcka en misstänkt terrorist och då vill gå bakåt i tid för att se med vem som denna terrorist har skickat eller mottagit pengar. Det är ett legitimt skäl i mina ögon, men frågan är om det förutsätter att bankuppgifter i bulk överförs till och lagras av amerikanska myndigheter. Avtalsförslaget tillåter lagring av bankuppgifter i bulk i fem år, se artikel 6(4). Jag förutsätter att SWIFT lagrar information om banktransaktioner en viss tid. Istället för överföring till och lagring i bulk hos amerikanska myndigheter, borde det gå för europeiska och amerikanska myndigheter som behöver gå bakåt i tid för att spåra banktransaktioner att istället begära ut bankuppgifter från SWIFT som rör specifika personer och konton.

Varför betraktas det senare inte som ett seriöst alternativ? Säkerhet och personlig integritet behöver inte nödvändigtvis stå i konflikt med varandra.

Media och bloggar
SvD I HAX I Tobias Cuthbert

9 kommentarer:

Anonym sa...

Du har inte funderat på att usa kommer skita i datamning förbudet och göra det ändå?

Mark Klamberg sa...

Det är mycket möjligt, men innan avtalet ingås så måste förespråkarna av detta avtal förklara varför det är nödvändigt med överföring i bulk.

Anonym sa...

Det finns nog ingen annan anledning än att kunna genomföra datamining. Vi kanske borde vänja oss vid politiker som ljuger eller smyger med sanningen.

Martin sa...

Jag har funderat på varför alternativet - USA hjälper till att bygga upp ett EU TFTP program aldrig verkar ha varit på bordet. Iofs är det lite som pest eller kolera men åtminstånde hålls det inom EU. Någon som vet?

Thomas E sa...

Martin, när väl USA har uppgifterna finns det väl inget som hindrar att de använder dem till annat än terroristspaning, kontroll av USA medborgares skattesmitning och industrispionage är två grejor jag kommer på så här i hastigheten. Det funkar ju inte om man inte har fri tillgång till all data.

cnab sa...

Hej Mark! Jag utgår ifrån att SWIFT är ett tvåvägssystem? D.v.s. ska amrisarna skygkolla i våra plånböcker utan vår kännedom så kan vi göra sammalunda med deras. Men jag antar att jag har fel och att det inte var riktigt så det var tänkt ....

Mark Klamberg sa...

Cnab25,
Det gäller bara överföring från EU till USA, inte andra hållet.

Avtalet talar enbart om bearbetning och och överföring av bankuppgifter från EU till USA, se t.ex. avtalets rubrik och artikel 1.


Det är kanske inte konstigt då SWIFT är baserat i EU och inte i USA.

cnab sa...

Tack Mark för ditt klargörande. Märkligt är det förvisso. En motsvarighet till belgiskplacerade SWIFT t.ex. IKEA World Wide Money Bank med jätteservern Ellen i Dallas innehållande alla amrisars transaktioner och kontoställningar m.m., kanske skulle balansera upp det pekuniära informationsövertaget begåvningsreserven i EU nu överlåtit till USA? Initiativ någon? FRA? Asken? Bodis? Här är det bara att tuta i alla tillgängliga Vuvuzelas!

Jonas B. sa...

Ett extra alternativ:

3) Uppgifter om banktransaktioner är värdefullt. Genom att se större betalningar mellan företag kan samarbetens omfattning, storleken på offerter etc. beräknas.

Med tanke på hur stora budgetar underrättelsetjänster har som mer eller mindre öppet även utför sådana tjänster åt strategiskt viktiga företag kan jag tänka mig hur värdefull swift-rådata måste vara.

Jag hoppas EU får bra betalt för denna information. Men cynikern i mig tror det inte.