tisdag, juni 15, 2010

Resolutionstexten från Kampala

För några dagar sedan skrev jag två inlägg om översynskonferensen i Kampala för internationella brottmålsdomstolen där det bl.a. togs det historiska beslutet att ge domstolen jurisdiktion över aggressionsbrottet (brott mot freden). Nu finns den officiella resolutionstexten tillgänglig här. Övriga texter från konferensen finns här. Jag har uppfattat att från svensk horisont betraktas resultatet av översynskonferensen som mycket positivt.

Inga kommentarer: