torsdag, augusti 26, 2010

Sysselsättningen har ökat med 98 000 på ett år

SCB har presenterat den senaste Arbetskraftsundersökningen (AKU), juli 2010. I den kan man läsa följande.

Säsongrensade data visar på en uppåtgående trend av antalet sysselsatta och en nedåtgående trend av antalet arbetslösa. ... I juli 2010 var 4 744 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 98 000 personer jämfört med juli 2009. Ökningen avser främst män. I åldersgrupperna 15-24 år och 25-54 år ökade antalet sysselsatta med 46 000 eller 7,7 procent respektive 60 000 eller 1,9 procent.
Nedanstående diagram från SCB visar en nedåtgående trend vad avser arbetslöshet.

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

SCB anger att förändringen av arbetslöshet inte är statistiskt säkerställd jämfört med juli 2009 . Samtidigt ska kan man konstatera att arbetskraften ökat från 5 044 000 till 5 158 000 utan att andelen arbetslösa ökat. Det har skett tack vare genom att fler fått arbete. Det är en bra utveckling mot bakgrund av den finansiella kris som drabbat världsekonomin.

Det innebär inte att man kan blåsa faran över. Därför välkomnar jag att alliansen kallar sitt valmanifest för "Jobbmanifestet".

Bloggar
Per Altenberg

1 kommentar:

pros sa...

En fråga. Att räkna tillsatta jobb under sommaren är väll inte de mest till räknerliga sättet, då många får sommar jobba som just varar juni till augusti.

Antar SCB räknar alla jobb. sommarjobb till dom som verkligen fått fast anställning. Med tanke på att krisen slog med full kraft förra somamren, och den nu vänder up så är det väll inte så konstigt att fler får jobb just nu.

Så att slå sig för bröstet, är lite väll tidigt. Visst de går upp i ekonomin, och fler får jobb. Men utvärdera efter sommaren, när tillfälliga sommarjobb avslutas, och se om det fortafarande är 98 000.