torsdag, september 02, 2010

Var sak har sin tid

Efter SVTs utfrågning av Fredrik Reinfeldt har det blivit diskussion kring exemplet med den utförsäkrade överläkaren Jörg Teichert - som sedan visade sig ha kopplingar till Socialdemokraterna. Han har drabbats av en stroke som förlamade hans högra sida. I dag kan han arbeta 75 procent, trots obrukbar högerarm. Men Försäkringskassan beviljar inte sjukersättning. De kräver att han söker nytt jobb där han kan arbeta heltid, inklusive Samhall.

Jag överlåter diskussionen om Teicherts eventuella koppling till socialdemokratin åt andra.

Jag tar hellre fasta på den ursprungliga artikeln i Dalarnas tidningar. Med den information som är tillgänglig så verkar det fel att en överläkare med obrukbar högerarm ska överge sin läkartjänst på 75 % för att syssla med mindre kvalificerade uppgifter. Därför är det bra att han, som Dalarna tidningar anger, överklagat beslutet. I artikeln framgår det vidare att Jörg Teichert har ansökt och nekats sjukersättning (tidigare benämnt som förtidspension). Vinkeln i SVTs utfrågning var att regeringens förändringar skapat detta problem för Jörg Tecihert. Jag har uppfattat att regeringens proposition "En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete" (prop. 2007/08:136) bl.a. innebär att möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning avskaffades. På sidan 88 i förarbetena kan man läsa följande.

Sjukersättning ska därför i fortsättningen endast komma i fråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Det måste således röra sig om kroniska sjukdomar och irreversibla skador där ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga eller att den arbetsförmåga som finns kan förbättras.
Frågan blir därmed om Jörg Teciherts skada är kronisk eller irreversibel. Om svaret är ja ska han ha rätt till sjukersättning, annars inte. Jag tycker det är svårt att bedöma Teicherts rätt till ersättning utan att ha tillgång till Jörg Teciherts sjukintyg och övrigt material i Försäkringskassans akt. Eftersom Fredrik Reinfeldt avkrävs ett svar om detta så blir det intressant att se hur socialdemokraterna ser på saken under sin presskonferens. Själv skulle jag vänta tills domstol har prövat Jörg Teciherts överklagande.

Till en annan sak. SVTs utfrågare tog åter upp de uppmärksammade fallen av cancersjuka som var oroade över förändringarna i sjukförsäkringen. När SVT i februari 2010 följde upp hur det gått för de cancersjuka fick man en annan bild. Av SVT-inslaget nedan framgår det att de berörda personerna fått ett gott stöd från sina arbetsgivare och samhället.Media och bloggar
Aftonbladet I Mary Jensen I Karin Långström Vinge I Kent Persson I Thomas Böhlmark

4 kommentarer:

Nemokrati sa...

Tycker du det verkar vara bra villkor för de här kvinnorna då - för att allt "ordnade sig"? Så cyniskt. Tänk om det inte hade "ordnat sig". Vems fel hade det varit då? Inte Reinfeldts Arbeitslinje väl, natürligtvis inte. Dags att återupprätta människans rätt att existera för sin egen skulle - bortom alla arbeitslinjer tycker jag. Det handlar om ett grundläggande människovärde. Tappar vi bort sådana värden i vårt samhälle kan vi alla hälsa hem.

Lars-Erick Forsgren sa...

Att läkaren event har en koppling till, eller använts i s-propagandan är en sak.
Det viktiga är att reglerna uppenbarligen kan tolkas av FK på detta vidriga, omänskliga och korkade sätt.

Tomas Mattsson sa...

Jag ser att kvällstidningarna moraliserar över att den aktuella läkaren sägs vara socialdemokrat. När nu kvällstidningarna moraliserar över SVT, har vi äntligen fått det yttersta beviset på att det inte längre finns någon moral. Och det är en mycket allvarlig samhällssitutation.

Eva sa...

En partiledare måste väl tåla kritiska frågor från såna som tycker annorlunda - gör de inte det har de inte i partiledningen att göra! Och varför blev det inte lika stort liv om villaägaren som har hårda kopplingar till lobbyorganisationen Villaägarna I Mona Sahlins utfrågning- det är väl i princip samma problem? Man undrar!