tisdag, november 30, 2010

Datainspektionens granskning av FRA presenteras nästa vecka

Förra veckan överlämnade regeringen skrivelsen "Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet" till riksdagen. Det är inget nytt i skrivelsen utan det mest intressanta är en påminnelse om att Datainspektionen ska redovisa sin granskning av FRA den 6 december 2010.

Av flera skäl befarar jag att Datainspektionen granskning av FRA kommer att bli en besvikelse. Jag och journalisten Per Agerman har skrivit om detta på Newsmill för drygt ett år sedan, men jag ser gärna att Datainspektionen överträffar våra lågt ställda förväntningar. Ett sätt att göra överträffa mina förväntningar vore om Datainspektionen granskar SVT Rapports avslöjande den 16 juni 2008 där en FRA-tjänsteman läckte hemliga FRA-dokument som visade att myndigheten, i motsats till sin och regeringens officiella beskrivning, samlade in uppgifter om vanliga privatpersoners kommunikation i bred skala. Det handlar om att FRA lagrar stora mängder trafikdata i en databas kallad "Titan". Är det FRAs interna dokument eller regeringens besked till media som ger en korrekt beskrivning av verksamheten? Jag skickade en anmälan den 4 september 2008 om FRAs trafikdatalagring till Datainspektionen.

Jag fick detta svar från Datainspektionen.

Svar på ditt klagomål mot Försvarets radioanstalt
Datainspektionen har mottagit klagomål från dig angående behandling av personuppgifter hos Försvarets radioanstalt (FRA). Datainspektionen kommer inte att vidta någon åtgärd nu med anledning av ditt klagomål.

Datainspektionen tar emot och handlägger ett stort antal klagomål från enskilda. Klagomålen leder i en del fall till att vi inleder tillsyn. Vi prövar dock självständigt om vi ska inleda tillsyn och på vilket sätt den ska bedrivas. Datainspektionen har nyligen avslutat ett tillsynsärende avseende FRA:s personuppgiftsbehandling med anledning av andra klagomål.

I samband med att lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
beslutades, uttalades att Datainspektionen skulle komma att ges ett särskilt
uppdrag att följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv fram till
2011. Datainspektionen utgår därför ifrån att ytterligare bevakning av personuppgiftsbehandlingen hos FRA kan komma att ske under 2009 och 2010. De uppgifter som du framfört kan komma att beaktas inom ramen för denna verksamhet.

Med detta svar avslutas ärende.

Elisabeth Wallin
Elisabeth Wallin skrev att min anmälan kan komma att beaktas inför den rapport som Datainspektionen ska leverera den 6 december 2010. Datainspektionen kommer förmodligen tyvärr att ducka med hänvisning till att utredningsuppdraget från regeringen inte omfattar den fråga som jag ställt. Om denna farhåga besannas menar jag att Datainspektionens granskning som pågått i två år är närmast meningslös då den initierades mot bakgrund av de avslöjanden som gjordes i media och efterföljande kritik. Om Datainspektionens granskning inte bemöter detta på något sätt så är hela övningen onödig.

1 kommentar:

Jonas B sa...

Regeringens årsrapport är bland det mest innehållslösa som jag har läst från det hållet. Det finns 11 rader (!) som de facto handlar om tillsynen under året. Är detta ett skämt? Har man inte lärt sig någonting av FRA-debaclet?

Det enda vi får veta är att SIUN utfört fyra inspektioner och att fem personer vänt sig till kontrollorganet för att efterhöra om de utsatts för spaning. Inga oegentligheter har uppdagats.

Vi medborgare har rätt att kräva betydligt mer av en årsrapport av detta slag. Hur har till exempel inspektionerna gått till och vad har inspekterats?

Detta är också ett gyllene tillfälle för regeringen att presentera statistik. FRA:s egen underrättelsechef menade ju tidigare under året att "FRA lätt kan redovisa olika nyckeltal, och då åtminstone antal signalbärare, antal rapporter och trafikvolymer". Tidigare har FRA även avslöjat antal sökbegrepp.

Regeringens "rapport" innehåller absolut ingenting i den vägen. Man tycks väldigt angelägen om att förklara vilket fantastiskt regelverk man har skapat, men sen tar det stopp.

Det har ju förekommit uppgifter om att det varit inkörnningsproblem med massavlyssningen i kabel. En insatt parlamentariker som jag träffade i höstas skakade mest på huvudet och undrade vad FRA egentligen håller på med. När de till slut fått lagliga möjligheter att ge sig in i kablarna, så bemästrar de inte tekniken. Och enligt den ursprungliga planen skulle lagpaketet ha varit på plats redan 2006. Det har inte direkt saknats förberedelsetid...

Nu har jag av naturliga skäl ingenting emot om kabelinhämtningen dröjer, men uppgifter om detta borde givetvis finnas i regeringens årsrapport. Vilket slags FRA är det man har kontrollerat?

Men det är också ett problem för de temporära kontrollfunktionerna, som den parlamentariska kommittén, om den verksamhet de granskar alltjämt domineras av eterspaning. Risken är stor att kabelflödet kommer igång på allvar först efter att dessa särskilda kontrollinsatser är avslutade.

Så det finns som synes flera skäl att återigen skandera: Riv upp, gör om, gör rätt!