tisdag, november 30, 2010

Trafikfrågor i Stockholms stads fullmäktige

Förra veckan var debatt i Stockholms stads fullmäktige om budgeten. Jag höll nedanstående inledningsanförande om trafik- och renhållningsfrågor. Jag fick även svar från socialdemokraternas Jan Valeskog som angav att slussen behöver en ny trafikapparat, ett välkommet besked då hans partikollega Tomas Rudin tidigare gett till synes andra besked i DN.

Kommunfullmäktigeledamöter samt Stockholmare som följer denna debatt,

Det är med stor glädje som jag för första gången deltar i kommunfullmäktiges debatt.

Först renhållningsfrågor. Trots omfattande insatser under de senaste åren för att göra Stockholm till en ren och vackrare stad kan städningen av staden förbättras Det handlar bl.a. om att förbättra Stadens städgaranti, dvs att åtgärd ska vidtas inom 24 timmar efter anmälan. Vidare är det viktigt att vi kontinuerligt ser över taxesystemet för att uppmuntra miljövänligt beteende och förebygga resursslöseri.

Den övergripande ambitionen för en god trafikpolitik är att Stockholm ska bli mer tillgängligt för stadens invånare. Därmed kan vi bygga en tätare stad med nya stora bostadsområden. Det förutsätter ett väl fungerande trafiksystem.

För det första, vi ska fortsätta bygga ut kollektivtrafiken för ett växande Stockholm. Det behövs nya spår behövs för kapacitetsstark trafik. Vi anser att effektivast är spårvägar som 1) tar många fler människor, 2) kräver mindre utrymme och 3) uppskattas mer av resenärerna än dagens busslösningar. Spårväg City från nordvästra Kungsholmen till Värtan/Lidingö och Djurgården har påbörjats, därefter vill Folkpartiet i första hand omvandla stombussarna och först linje 4 till spårvagn.

För det andra, folkpartiet liberalerna vill att Stockholm ska vara cyklisternas och flanörernas stad. Vi vill att det ska vara möjligt att ta med cykeln på tunnelbanan och andra kollektiva färdmedel, särskilt vid lågtrafik. Vi vill att trafikljus ställs om så att cyklister får en ”grön våg” likt man har gjort bland annat i Köpenhamn. Gångtrafikanter och cyklister måste kunna dela på gaturummet. Därför behövs säkra och avskilda cykel- och gångvägar.

Slutligen finns det två specifika infrastrukturprojekt som förtjänar särskild uppmärksamhet i denna debatt, jag tänker på förbifart Stockholm och skapandet av nya slussen.

Vi ser fram emot att Förbifart Stockholm kan börja byggas 2012. Genom att införa nya trängselskatter, när Förbifarten är klar, och höja avgifterna klarar vi att finansiera både Förbifart Stockholm och andra vägprojekt.

När trafikapparaten vid Slussen nu tjänat ut måste den ersättas med en lösning som sätter gående, cyklister och kollektivresenärer i centrum. Folkpartiet vill värna Stockholms siluett och vyer. Exploateringen vid Slussen bör därför begränsas för att värna Söders dramatiska landskap och de fria vyerna över Mälaren och Saltsjön.

I arbetet med dessa viktiga projekt önskar vi ett brett samarbete över blockgränserna, där socialdemokraterna historiskt visat sig stå närmast alliansen. Därför vill jag fråga socialdemokraterna om de avser att stödja byggstart för Förbifarten 2012? Socialdemokraterna presenterade i juni 2010 ett förslag för hur ni vill utforma Nya Slussen. Står socialdemokraterna fast vid sitt besked i juni att det behövs en ny trafikapparat eller håller ni på att ändra uppfattning vilket skulle försena projektet ytterligare?

Från folkpartiet är beskedet tydligt, kollektivtrafiken ska byggas ut, såväl cyklister som flanörer ska känna sig hemma i Stockholm, vi säger ja till Förbifarten och ja till nya Slussen.

Tack för ordet.

Läs mer hos Lotta Edholm om utbildningsdebatten och hos Madeleine Sjöstedt om kultur- och fastighetsfrågor.

1 kommentar:

Mattias sa...

Jag får inte ihop logiken i följande:
"Gångtrafikanter och cyklister måste kunna dela på gaturummet. Därför behövs säkra och avskilda cykel- och gångvägar."

Fast egentligen spelar det ingen roll. Min uppfattning är att det är på gatorna vi cyklister ska få ta plats. Jag cyklar hellre bland motorfordon än fotgängare; fotgängare är alltför oförutsägbara. Cyklister kan förvisso uppfattas som oförutsägbara av bilister. Jag tror att bästa motåtgärden då är att få cyklisterna att känna sig som fordonsförare, snarare än att gruppera dem med fotgängarna.