tisdag, december 21, 2010

Snöröjning i Stockholm

Stockholms kommunfullmäktige utsåg mig förra veckan som ledamot i trafik- och renhållningsnämnden. Eftersom vintern förväntas bli kall och snörik förväntar jag mig en del frågor om hur staden hanterar snöröjning som vår nämnd ansvarar för.

Därför bad jag att få träffa trafikdirektör Magdalena Bosson. I samband med vårt möte på Trafikkontoret igår hade jag framförallt tre frågor: 1) Hur är kommunens inställning till saltning, 2) vid vilken nederbörd av snö börjar snöröjningen och 3) vilken beredskap finns inför jul- och nyårshelgen vad avser snöröjning och information till vissa gator måste vara fria från parkerade bilar. Magdalena förklarade för det första att saltning var mer kontroversiellt tidigare men att de nu används när det är befogat. Det är dock ingen universallösning. Vad avser tidpunkt för påbörjande av snöröjning har vissa kommuner vissa värden när snöröjning börjar, men så är det inte i Stockholm utan det påbörjas omedelbart vid snöfall. När det gäller parkerade bilar i samband med jul- och nyårshelger så var detta ett problem för några år sedan när helgdagarna sammanföll med vardagar vilket gjorde att ingen entrepenörerna som ansvarade för röjningen var på semester. Så är inte fallet i år och beredskapen är god. När det gäller prioriteringar i snöröjningen finns en del information här.

Se gärna nedanstående nyhetsinslag från dagens ABC där en bekant, Olle Wästberg, är bekymrad över hur snöröjningen fungerar.Jag själv noterade de hårt arbetande snöröjarna i bakgrunden. Min förhoppning är att Olle Wästberg och andra Söderbor nu kommer fram lättare. Jag ser fram emot mitt första möte i Trafik- och Renhållningsnämnden den 18 januari 2011 då jag antar att hela nämnden kommer att få en uppdatering hur snöröjningsarbetet fortskrider. För de som har mer konkreta synpunkter, felanmälningar kan man göra här.

Läs mer om istappar i DN och varning för halka i SvD.

2 kommentarer:

achtung sa...

Varför sandar ni inte längre i förorten?? Varken trottoarer eller bilvägar är sandade här i söderort. Och varför låter ni alla snöhögar ligga kvar längs vägarna?

Jag klarar mig förmodligen, desto tråkigare för alla gamla och handikappade som knappt kan ta sig någonstans...

Snöskottning sa...

Många fastighetsägare slarvar tyvärr med snöskottningen. Istället för att skotta på en gång sätter man istället ut provisoriska skyltar med texten "Varning för ras"
Tycker att reglerna borde vara hårdare mot fastigheter som slarvar och utsätter allmänheten för fara.