onsdag, december 22, 2010

Nu storsatsar vi på Östermalms förskolor

Insändare publicerad i Mitt i Östermalm den 21 december 2010

Nu storsatsar vi på Östermalms förskolor

Det pågår en enorm babyboom i Stockholm. Det ställer stora krav på staden att både när det gäller lokaler och kvalitet inom förskola. Vi vill att föräldrar i Stockholm ska kunna kombinera karriär med familj.

Fram till 2014 behövs ungefär 400 nya förskoleplatser på Östermalm. På sikt behövs det förstås ännu fler inte minst med hänsyn till de nya bostäderna i Norra Djurgårdsstaden. Vi ska göra allt för att ge varje barn en plats i tid och samtidigt klara taket i barngrupperna på 14 barn (1-3 år) respektive 18 barn (4-5 år).

I den budget som nu antas får skolan mest pengar, skolorna får 340 miljoner och förskolorna 450 miljoner, både pga av ökade barnkullar men även i form av kvalitetshöjning. Majoritetens budget innebär ett nettotillskott på 2,2 procent på schablonen, d v s den peng som varje barn får med sig in i förskolan.

Att det ska skapas fler förskoleplatser är ett måste men inte tillräckligt för att vi ska vara nöjda. Stockholm erbjuder redan i dag barnomsorg på kvällar och nätter till föräldrar som inte kan utföra sitt arbete dagtid. Förskolans öppettider behöver bli flexiblare och anpassas till föräldrarnas önskemål. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet för att stärka både flickors och pojkars identitet och självkänsla. Lika villkor ska råda mellan kommunala och fristående alternativ.

Vi har dessa höga ambitioner för att Östermalm ska ha en förskola i världsklass.

Mark Klamberg
Ordförande fp-Östermalm
Ersättare kommunfullmäktige

1 kommentar:

Shaun sa...

+2.2% WOW!
Sedan 'behöver bli flexiblare' 'jämställdhet' - Vad är det?
På 70-talet var det jämlikhet

Det är inte bara öppettiderna som behöver vara flexibla. Detaljstyr mindre, öppna för fler. Karlsson På Taket skulle kanske driva en utmärkt förskola tillsammans med Prussiluskan. Finns lokal, varsegoda börja.
Några snubboar som jobbar med utvärdering och kontroll allteftersom är x2 bättre än att skissa på nåt bra uppifrån, trodde jag.

Det sägs ibland frihet och liberalism, finns den så är den nog i skuggan av annat.