lördag, januari 15, 2011

Polisen kan redan idag få information från FRA

Annicka Engblom skriver på Newsmill att flera myndigheter med anledningen av kompromissen den 25 september 2008 fråntagits "möjligheten att ta del av FRA:s information, bland annat Säkerhetspolisen (SÄPO)." Det stämmer inte riktigt. I nu gällande förordning står följande.

9 § Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen, Inspektionen för strategiska produkter, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter i en uppgiftssamling för underrättelser i den omfattning som Försvarets radioanstalt beslutar.
Berör detta SÄPO? Det framgår av dessa två förordningar att till Rikspolisstyrelsen hör SÄPO. Anders Hall, politisk stabchef hos justitieminister Beatrice Ask, har i en kommentar om den nya lagstiftningen förklarat följande för Ny Teknik.
Information om utländska förhållanden som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten erhåller genom signalspaning och som har betydelse för terrorismbekämpningen kommer dock även fortsättningsvis att kunna delges Säkerhetspolisen.
SÄPO får alltså ta del av de underrättelser som FRA har, däremot får SÄPO inte inrikta (beställa) spaning från FRA. Det är förmodligen det senare som Engblom vill korrigera även om det inte riktigt framgår av hennes artikel.

Följande replikskifte mellan SÄPOs generaldirektör Anders Danielsson och FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson återger samma förhållande (se sid. 8 i detta protokoll)
Anders Danielsson uppger följande. ... Från den 1 december i år är Säkerhetspolisen totalt avstängd från tillgång till Signalspaning. Det blir nattsvart för Säkerhetspolisens del. Detta är allvarligt.

Ingvar Åkesson uppger följande. Helt nattsvart ska det inte behöva bli.
Försvarets radioanstalt kan överlämna information som man har fått
via inriktningar från Försvarsmakten, regeringen, m.fl. Problemet är att
Säkerhetspolisen inte kan inrikta eller göra inspel när det gäller
sökparametrar m.m.
Engblom beklagar sig över att SÄPO skars bort genom överenskommelsen den 25 september 2008. Jag menar att en starkt bidragande orsak till att detta skedde var att den borgerliga riksdagsmajoriteten och regeringen inte kunde ge raka och korrekta besked om kopplingen mellan FRA och SÄPO. Se t.ex. följande tre nyhetsartiklar som publicerades innan ovan nämnda kompromiss och regeländring genomfördes där SÄPO förlorade möjligheten att inrikta FRAs spaning. Det var svårt att föra en diskussion i sak eftersom regelverket, i form av lagar och förordningar, var och är svårt att förstå. Engbloms artikel kan ses som en illustration över regelverkets otillgänglighet även för riksdagsledamöter, vilket kan vara något för henne att fundera över om hon vill driva igenom en lagändring.

3 kommentarer:

Mats Henricson sa...

Det där med att SÄPO själva inte får beställa spaning från FRA har jag alltid tyckt är humor. Det enda de behöver göra är ju att skicka ett PM till regeringen så beställer DE spaning från FRA.

Och all kommunikation mellan SÄPO och regeringen är ju av nödvändighet sekretessbelagd, så hur ska någon kunna stoppa detta kryphål?

Mark Klamberg sa...

FRA har med bestämdhet avvisat att SÄPO kan beställa via proxys (t.ex. regeringskansliet) då FRA anser att det skulle bryta mot lagen. Se t.ex. detta blogginlägg av Mikael Nilsson där representanter från FRA hörde av sig i kommentatorsfältet.

Samtidigt kan man ju undra vad som diskuteras i Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). NCT ska syssla med "strategiska terrorhotbedömningar på kort och lång sikt mot Sverige och svenska intressen". I NCT sitter representanter för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Försvarets radioanstalt (FRA) och Säkerhetspolisen. MUST är en del av Försvarsmakten och kan därmed beställa spaning från FRA.

Med andra ord, det kan finnas sätt för SÄPO/FRA att komma runt denna begräsning. Då kanske det är lika bra att tala klarspråk, låt SÄPO få beställa spaning direkt från FRA för vissa i lag specificerade brott som anses särskilt allvarliga. Då är vi tillbaka i den ordning som riksdagen bestämde den 18 juni 2008, med skillnaden att politikerna nu måste stå för sitt förslag och en lagstiftning som är något tydligare.

Jonas sa...

Annicka Engblom vilseleder medvetet. Hon har enligt egen utsago arbetat på just FRA. Engblom, om någon, borde vara ovanligt väl insatt i FRA:s regelverk.

Jag betvivlar förresten starkt att Säpo inte skulle kunna inrikta FRA redan idag. I synnerhet efter händelsen på Bryggargatan. I dylika situationer tenderar den svenska statsförvaltningen att finna ut kreativa lösningar på uppenbara problem.

Om uppdragsgivaren MUST/KSI skulle bredda sina spaningsuppdrag en aning, så är det nog ingenting som FRA skulle ha några invändningar emot.

Det torde ständigt finnas spaningsobjekt som såväl KSI som Säpo är intresserade av. Och inte tvingas väl Säpos representanter i NCT på porten, när MUST/KSI diskuterar sina inriktningar med FRA? Eller?