fredag, april 08, 2011

Stockholms tingsrätt finner 44-åring skyldig till krigsbrott

Stockholms tingsrätt har idag dömt en 44-årig man för folkrättsbrott (krigsbrott), det andra fallet någonsin i svensk domstol. Målet rörde brott begångna i Bosnien gentemot civila serber. Jag var på plats och lyssnade på inledning och avslutning av rättegången. Du kan läsa hela domen här. Stockholms tingsrätt fann bl.a. att det rörde sig om brott begångna i samband med en internationellt väpnad konflikt (sid. 43), vilket gjorde åklagarens arbete lättare. Med hänsyn till att brottet begåtts i Bosnien och inte i Sverige, grundade domstolen sin domsrätt dels på att den tilltalade var svensk medborgare (aktiv nationalitetsprincip) och universalitetsprincipen (sid. 41).

Domstolen tar på sidan. 74 upp Romstadgans artikel 7 som avser brott mot mänskligheten. Det är intressant eftersom folkrättsbrottet i svensk lag inte avser brott mot mot mänskligheten utan endast krigsbrott (svåra överträdelser av den humanitära rätten).

Media

SvD I DN

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har läst domen och försöker hitta hur de har resonerat för att rubricera det till grovt. Men hittar tyvärr inte detta. Hur ser du på detta?

Även anmärkningsvärt är att de inte har lagt ner någon större resonomang angående konflikten och typ av konflikt.

Anonym sa...

Om det är fel på lagen så får man väl ändra på den gamla lagen. Man kanske väntade sig inte på att såna odjur kan leva ostört i Sverige. Med tanke på det han gjorde (som faslogs av rätten) borde väl livstidsfängelse vara rymligare. Nu framstår han som en "vanlig" hustrumisshandlare.

Anonym sa...

Hej
kommer du att göra någon djupare analys av domen?

Mark Klamberg sa...

Jag ska göra en analys, en längre artikel om jag hittar något spännande men måste prioritera annat först.

Anonym sa...

Det handlar inte om att det är fel på lagen utan hur dom som handar ett ärende, utredarna, åklagare samt dom som dömer i en domstol "FÖLJER" den lagen som finns men också om man verkligen kan fastställa att den åtalade verkligen gjort sig skyldig till det som påstås. Det är inte svart och vitt. De grunder rätten fastslog domen på behöver inte vara sanningen. Nämndemän är vanliga människor som tyvärr ofta utgår utifrån sina egna personlga känslor. Jag ser fram emot att läsa utvärderingen av Mark Klamberg.