onsdag, juni 08, 2011

Vill socialdemokraterna att Sverige ska delta i en militär intervention mot Syrien?

I DN talar Håkan Juholt om beredskap för nya svenska militära FN-insatser utomlands och "håller ... öppet för en militär insats i Syrien, om FN skulle enas om en sådan". Det skulle då ske i syfte att hindra regimens massaker av civila i enlighet med principen om "ansvar att skydda" (responsibility to protect - R2P). Jag har inte uppfattat att stater som USA, Storbritannien och Frankrike överväger en militär insats mot Syrien men Juholt kan mycket väl vara bättre informerad än vad jag är.

En militär insats mot Syrien i enlighet med R2P-principen kan mycket väl vara berättigad men om socialdemokraterna allvarligt överväger att driva fram en sådan där Sverige ska delta måste det finnas långsiktighet. Min kollega Pål Wrange skrev tidigare angående Libyeninsatsen om R2P-kriterierna för att man ska kunna ingripa med våld. Ett av dem är "reasonable prospects" – “the consequences of action not likely to be worse than the consequences of inaction”. Kopplat till det är skyldigheten att återuppbygga. Det innebär ett krav på långsiktighet. Mot bakgrund av hur socialdemokraterna hanterat Libyenfrågan hoppas jag att de är beredda att stå fast om de väljer att plädera för en militär insats mot Syrien. Det är ju teoretiskt möjligt att FNs säkerhetsråd tar ett sådant beslut och att Juholts förslag blir synat.

Min personliga reflektion är att Sverige periodvis valt att ha flera små internationella insatser för att symboliskt "placera" svenska flaggor på marken istället för att samla resurserna till färre, men större insatser. Nu verkar det som socialdemokraterna vill spä ut Sveriges insatser ytterligare. Krav på militära insatser enligt R2P-principen är allvarligt, bör hanteras med försiktighet och långsiktighet. Misslyckade R2P-insatser kan leda till att hela principen ifrågasätts vilket vore olyckligt. En militär insats mot Syrien är på moraliska grunder helt berättigat men jag ställer mig tveksam till att väst (läs: USA, Storbritannien och Frankrike och dess allierade) politiskt och ekonomiskt klarar av att agera militärt mot fyra länder i regionen (Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien). Misstänksamheten mot väst är väldigt stor bland befolkningen. Juholt talar i DN även om svenska militära insatser i Sudan. Min uppfattning är att Sverige först ska ta ansvar för och fullfölja de insatser där vi redan deltar.

Media och bloggar
SR I Johan Ingerö I Mathis Sundin

Inga kommentarer: