torsdag, oktober 20, 2011

Lägg grunden för Spårväg Syd

Det finns många goda förslag om hur kollektivtrafiken i Stockholmsregionen kan utvecklas. Utmaningen ligger i att välja rätt trafikform där de vanliga röda bussarna, de blåa innerstadsstombussarna, spårvagn och tunnelbana har olika hög kapacitet. Med de begränsade resurser som alla politiker, oavsett partifärg, förfogar gäller det att välja den trafikform som svarar mot resandeunderlaget.

Det är mot denna bakgrund som Spårväg Syd bör diskuteras. SL:s förstudie har kommit fram till att det i dagsläget inte finns ett samhällsekonomiskt lönsamt resandeunderlag för att bygga Spårväg Syd och det är självklart att de i sin prioritering av olika projekt måste ta hänsyn till den samhällsekonomiska nyttan.

Trafik- och renhållningsnämnden svarade onsdagen den 19 oktober på remiss om Spårväg Syd. Från Folkpartiets sida ansåg vi att SL:s bedömning var något för pessimistisk. Därför tog vi initiativ till ett mer positivt yttrande där vi redan nu tar ställning för att SL omgående ska utreda förstärkt busstrafik längs den aktuella sträckan. Samtidigt måste de berörda kommunerna, inklusive Stockholm, vara tydliga i planeringen av kommande bebyggelse så att den görs i anslutning till en blivande spårväg så att den samhällsekonomiska nyttan ökar och därmed blir mer försvarbar. På så sätt lägger vi grunden för Spårväg Syd och främjar utvecklingen för Stockholms södra delar.

Här kan du läsa alliansens särskilda uttalande i Trafik- och renhållningsnämnden. Jesper Svensson skriver på samma tema.

1 kommentar:

Dennis Nilsson sa...

Den borgerliga majoriteten i Stockholms Stad har snöat in på spårvägar.

På samma sätt som spårvägar snöar in när det är vinter! :-)

Det finns en aneldning till att spårvägar övergavs för mer än 60 år sedan.

Spårvägar klarar inte av det Skandinaviska klimatet. Vi har som bekant tuffa vintrar. Då är det bara den T-bana som går under jord som fungerar.

Gräv ned T-bana som går ovan jord, och bygg ut T-banan tvärledes så att man inte behöver åka genom City när man bl.a skall söderut/norrut.

Tydligen måste man tvingas att rösta på (v) för att T-banan skall byggas ut.