torsdag, mars 22, 2012

Bamford: NSA signalspanar mot inhemsk kommunikation

Enligt James Bamford så har NSA nu börjat ska ägna sig åt signalspaning mot inhemsk kommunikation som en del av programmet "Stellar Wind". Han lutar sig mot källor inifrån NSA. En pikant detalj är att NSAs nya anläggning i Bluffdale, Utah är så stor att att den berörda kommunen fick ändra och utvidga sina kommungränser så att anläggningen skulle få plats.

Varför är detta intressant? NSA har liksom sin svenska motsvarighet FRA riktat sin spaning mot kommunikation utanför eller som korsar landets gränser och ej mot inhemsk kabelkommunikation. Med hänsyn till den omfattning av kommunikation som berörs av signalspaning så är NSAs utvidgade spaning, om Bamfords uppgifter stämmer, ett radikalt steg.

Jag håller på att skriva en artikel om den amerikanska lagstiftningen och jag undrar enligt vilket regelverk som NSA har rätt att spana mot inhemsk kommunikation. NSAs spaning mot internationell kommunikation regleras enligt Foreign Intelligence Surveillance Act och jag känner inte till någon lag som tillåter motsvarande spaning mot inhemsk kommunikation.

Läs mer i denna utskrift från Democracy Now och artikel i Wired. Kolla in inslag från Democracy Now med början 11.40. 

4 kommentarer:

Jakob H sa...

Det är bara en tidsfråga innan en sådan utdvidgning även kommer att gälla för FRA:s spaning. Sannolikt lägger man då fram det hela så här: inhämtningen måste alltjämt avse yttre hot och utländska förhållanden, men sådana kan ju också avhandlas i svensk inrikestafik.

Det fanns faktiskt remissinstanser 2009 som förordade detta, däribland dåvarande JK, Göran Lambertz, numera justitieråd vid Högsta Domstolen.

Men beslutsfattarna tar ett steg i taget. Nu närmast gäller det att lotsa den polisiära signalspaningen genom riksdagen under största möjliga tystnad.

Det vi sedan har att vänta är att ytterligare uppdragsgivare som Tullverket, FOI, ISP, Ekobrottsmyndigheten och Migrationsverket vill ha tillgång till FRA:s resurser.

Därefter sker en utvidgning av FRA-mandatet, så att inrikestrafik som rör utländska förhållanden får inhämtas. Möjligen med undantag av trafikdatalagringen i utvecklingsverksamheten, där kravet på gränsöverskridande trafik kommer att finnas kvar ännu en tid.

Uppdragsgivarna kommer också att framföra önskemål om att FRA måste få lagra rådata längre än 1 år. Likaså lär ytterligare krav på myndighetsgemensamma register finnas på agendan.

Skulle något allvarligt attentat inträffa på svensk mark kommer dessutom hela processen att påskyndas.

Dennis Nilsson sa...

Intressant video och läsarkommentarer:
http://onpoint.wbur.org/2012/03/22/nsa-spy-hub

I videon blir NSA:s chef Gen. Keith Alexander utfrågad av Congressman Hank Johnson huruvida NSA har kapacitet att fånga upp inhemska mail.

Studera minspelet hos de som sitter bakom generalen, när han svarar på frågorna.

Mark Klamberg sa...

Tack Dennis,
Det var ett intressant klipp. Jag har haft vissa dubier kring Bamford's uppgifter att NSA spanar mot inhems, amerikansk kommunikation - det var därför jag skrev "om Bamfords uppgifter stämmer".

Även om det är bra med sund skepsis mot vad NSA-chefen Keith Alexander säger så har jag svårt att tro att han skulle ljuga under ett kongressförhör. I en så stor organisation som NSA så är jag övertygad om att det finns anställda på lägre nivåer som skulle göra uppror vid direkta lögner.

Bamfords böcker och artiklar om NSA är fantastiskt intressanta och läsvärda men då och då får jag känslan av att han drar osäkra och möjligtvis felaktiga slutsatser.

Mark Klamberg sa...

Nu hävdar en William Benney, f.d. anställd på NSA att Keith Alexander ljuger.

Se detta klipp.

http://www.democracynow.org/2012/4/20/whistleblower_the_nsa_is_lying_us

Nedanstående handlar om inhemsk kommunikation.

Märk väl att Keith Alexander talade om innehållsdata medan William Benny framförallt talar om metadata och trafikdata. När jag granskat amerikansk lagstiftning så har meddelandes innehåll ett relativt bra skydd medan metadata/trafikdata har ett betydligt lägre skydd.

Får intryck av att William Benny gör antaganden vad NSA kan göra beträffande inhemska meddelanden men inte vad de faktiskt har gjort eller gör.