onsdag, juni 20, 2012

Intervju i Universitetsnytt och forskardagarna

Med anledning av min disputation har Stockholms Universitet på olika sätt uppmärksammat min forskning och person, t.ex. är jag intervjuad i Universitetsnytt, se sid. 20-21. I samband med forskardagarna 3-4 oktober 2012 kommer jag hålla två presentationer om internationell straffrätt, se denna presentation. Forskardagarna är riktade till elever och lärare på gymnasienivå. Det är fri entré och jag antar att även andra än elever och lärare är välkomna.

Inga kommentarer: