söndag, juni 24, 2012

Nedskjutningen av turkiskt stridsflygplan

Apropå nedskjutningen av turkiskt stridsflygplan, läs detta inlägg från april 2012 av min kollega Pål Wrange. Media tycks förutsätta att nedskjutningen av stridsflygplanet utgör ett väpnat angrepp som ger rätt till självförsvar och aktiverar artikel 5 i nordatlantiska fördraget, jag är inte lika säker.

Det handlar alltså om ett turkiskt stridsflygplan som (förmodligen) befann sig över syriskt territorium. Det normala vore att att Syrien skulle ha varnat det turkiska planet före de använde vapenmakt. Att ha skjutet ned ett flygplan utan varning kan möjligen vara en överträdelse av folkrätten från syrisk sida, men inte nödvändigtvis en handling som kan kvalificeras som ett väpnat angrepp.

Jämför gärna med Sveriges IKFN-förordning:

Ingripanden mot fartyg och luftfartyg
Utländska statsluftfartyg
22 § Vapenmakt utan föregående varning skall tillgripas mot utländska statsluftfartyg från vilka våldshandlingar begås
1. mot mål inom svenskt territorium,
2. från svenskt territorium mot mål utanför territoriet,
3. mot svenska fartyg eller luftfartyg på eller över fritt hav.

23 § Ett utländskt statsluftfartyg som uppträder inom svenskt territorium utan att ha rätt att vara där skall avvisas från territoriet. Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas.

Om särskilda förhållanden kräver det, får enligt Försvarsmaktens bestämmande vapenmakt utan föregående varning tillgripas vid ingripanden enligt första stycket. Detta gäller även oidentifierade luftfartyg som överskrider den svenska territorialgränsen under omständigheter som tyder på fientlig avsikt. Förordning (1994:533).

24 § Om ett utländskt statsluftfartyg inom svenskt territorium bedriver verksamhet som är förbjuden enligt tillträdesförordningen (1992:118), skall luftfartyget anmodas att genast upphöra med detta. Om anmodan inte efterföljs skall luftfartyget avvisas från territoriet. Befinner sig luftfartyget inom territoriet efter tillstånd av regeringen, får det dock avvisas först efter beslut av regeringen.

Om det är nödvändigt får vapenmakt tillgripas för att genomföra avvisningen. Förordning (1992:119).
Observera att Pål skrev i april när Syrien sköt in i Turkiet, nu handlar det om ett turkiskt stridsflygplan som (förmodligen) blev nedskjutet över syriskt territorium. Wrange har skrivit en hel del om våldsanvändning. Läs gärna hans skrift om aggressionsbrottet, på sidan 15 skriver han exempelvis om skott vid gränsposteringar.

Läs även vad Wiseman skriver. Jag är något förvånad över att ännu inte hittat något uttalande om den nu aktuella incidenten från någon folkrättsexpert i svensk eller internationell media. Ser fram emot kommentarer från Wrange, Bring och Mahmoudi.

Inga kommentarer: