torsdag, augusti 09, 2012

Kommentar om Bildts brev

DN och SVT återger några av mina kommentarer till TT om Carl Bildts brev till kronofogdemyndigheten. Se även SvD och GP.

TT uppmärksammade att vi sedan flera år använder rättsfallet på grundkursen i folkrätt vilket är roligt. Nedan följer de frågor vi ställer studenter på seminarium. Jag vill inte lägga ut svaren då nästkommande kull av studenter ska lösa frågorna på egen hand och inte hitta svaren på denna blogg.

E) Sedelmayer mot Ryska Federationen
1. Redogör för bakgrunden till fallet
2. Gäller målet fastställelse av en förpliktelse eller verkställighet?
3. Vilken metod använde Högsta Domstolen för att fastställa huruvida den aktuella egendomen används för höghetsrättsliga eller privaträttsliga ändamål?
4. Vilken betydelse har det att den aktuella egendomen används både för statliga och privaträttsliga ändamål?
5. Vilken betydelse har det att HD tar fasta på skillnaden mellan det skydd som Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser ger och "vanlig" statsimmunitet?
6. Ser du någon skillnad mellan HD:s och Svea Hovrätts sätt att resonera?

Inga kommentarer: