tisdag, september 04, 2012

Regeringen förnekar Datainspektionens uppgifter om FRA

Centrum för Rättvisa skriver på sin hemsida att regeringen vill stoppa Europadomstolens prövning av FRA-lagen. Mer specifikt menar regeringen att Europadomstolen inte ska ta upp målet eftersom risken för att Centrum för rättvisas kommunikation omfattats av signalspaning i princip är obefintlig. Regeringen skriver följande den 27 april 2012 i sammanfattningen av sitt yttrande på sid. 48 (beträffande tre separata tidsperioder efter 2002).

the Government holds that the risk that a secret surveillance measure has been applied to the applicant firm during any of the three periods is virtually nonexistent.
Detta kan jämföras med Datainspektionen som granskat FRAs verksamhet genom en egen projektgrupp bestående av tre jurister och två IT-säkerhetsspecialister. Gruppen har inte bara intervjuat FRAs personal utan även gjort egna undersökningar vilket är ett tecken på granskningens trovärdighet och tillförlitlighet. Datainspektionen skriver följande på sidan 4 i sin rapport från den 6 december 2010.
Sökbegreppen vid inhämtning av trafikdata är mer generella än vid inhämtning av meddelanden och medför en omfattande behandling av personuppgifter hos FRA. Det innebär i sin tur att det finns en relativt hög sannolikhet för att de personer som kommunicerar i de signalbärare som FRA bedriver inhämtning mot, kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparad hos FRA i form av trafikdata.
Även Centrum för Rättvisa har uppmärksammat detta och skriver i stycke 35 av sitt yttrande från den 31 augusti 2012 följande.
In fact, there is a relatively high likelihood that the Swedish National Defence Radio Establishment is collecting and storing communications from persons that communicate in a signal carrier from which the Swedish National Defence Radio Establishment is collecting signals (the Swedish Data Inspection Board report, page 4).
På vanlig svenska, regeringen talar om en icke-existerande risk medan Datainspektionen talar om en relativt hög sannolikhet. Det går att läsa mer om FRAs trafikdatalagring här.

Inga kommentarer: