tisdag, oktober 30, 2012

Läsvärd motion

Riksdagsledamöterna från (mp) och (v), Maria Ferm, Agneta Börjesson, Mehmet Kaplan, Jens Holm och Lena Olsson, har skrivit en läsvärd motion med anledning av prop. 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Inga kommentarer: