fredag, oktober 26, 2012

Ska SAAB sälja övervakningsutrustning till diktaturer i Mellanöstern?

SvD rapporterar att Försvars- och säkerhetsföretaget Saab köper tyska Medav, specialiserat på applikationer för signalhantering, kartläggning av kommunikationsmönster och informationsteknologi. Formuleringen om "kommunikationsmönster" väckte mitt intresse. På MEDAVs hemsida hittar man denna broschyr där bild 5 som rör automatiskt masshantering av information är intressant. De har också en produkt som heter SIPAC, Signal Intelligence Processing Analysis and Classification.

På denna sida kan man läsa att företaget vid tre tillfällen under 2012 medverkat på mässa i Dubai, Förenade Arabemiraten, tema har bl.a. varit "Intelligence Support Systems for Lawful Interception, Criminal Investigations and Intelligence Gathering" och "Homeland Security & Policing". SAAB uppger på sin hemsida att Medav har kunder i bl.a. Mellanöstern.

Jag anser inte att svenska företag ska sälja produkter och tjänster som rör signalspaning och kartläggning av kommunikationsmönster till diktaturer i Mellanöstern, särskilt inte när syftet rör inre säkerhet och brottsbekämpning. Att erbjuda tjänster som specifikt rör övervakning av interna förhållanden i en diktatur är betydligt mer allvarligt än när Ericsson och Teliasonera säljer, erbjuder produkter och tjänster för kommunikation.

Inga kommentarer: